IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2019
Fondatori
Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   50
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-05 19:32
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 3 / 2023  (4 din 3)26    CZU
 2023  (4 din 3)79    
Nr. 1(S) 19CZU
Nr. 3 26CZU
Nr. 2 17CZU
Nr. 1 17CZU
 2022  (4 din 3)73    
Nr. 1(S) 22CZU
Nr. 3 19CZU
Nr. 2 17CZU
Nr. 1 15CZU
 2021  (3 din 3)48    
Nr. 3 17CZU
Nr. 2 18CZU
Nr. 1 13CZU
 2020  (3 din 3)47    
Nr. 3 15CZU
Nr. 2 15CZU
Nr. 1 17CZU
 2019  (3 din 3)56    
Nr. 3 17CZU
Nr. 2 18CZU
Nr. 1 21CZU
imagine

pISSN: 2587-3695
eISSN: 1857-2537
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Dialogica, Cultural Studies and Literature Journal
Categoria:
  • B (30.10.2020-30.10.2024)
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2019 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole3031184713667236234
Volume17141741832
Total3201326455499

Vizualizări   277Descărcări   4

Conţinutul numărului de revistă

150 de ani de la deschiderea Școlii Reale de la Chișinău: pe urmele unui turneu educațional la Iași 6-12

DOI: 10.59295/DIA.2023.3.01

CZU: 373.091.217:379.8(478)(091)(093)

Grati Aliona , Ceastina Alla
Arta portretistică într-un manuscris de inspirație cantemiriană: Chipurile împăraților turcești, 1710 13-21

DOI: 10.59295/DIA.2023.3.02

CZU: 821.09:091(=135.1)”1710”

Condrea Iraida
Limbajul imaginilor onirice în poezia lui Leonid Dimov 22-27

DOI: 10.59295/DIA.2023.3.03

CZU: 821.135.1-1.09

Ciumașu Eugenia
Exegeza lui Gheorghe Grigurcu. Câteva opinii 28-34

DOI: 10.59295/DIA.2023.3.04

CZU: 821.135.1.09

Severin Marta
Categoria modalității. Abordare cognitivă. Substratul psiho/neurolingvistic 35-41

DOI: 10.59295/DIA.2023.3.05

CZU: 81`23

Barcaru Victoria
Mărturii documentare privind evoluţia arhitectural-urbanistică a oraşului Bălţi (sec. al XIX-lea – înc. sec. al XX-lea) 42-49

DOI: 10.59295/DIA.2023.3.06

CZU: 711.4(478-21)”18/19”(093)

Şlapac Mariana , Ceastina Alla
Evoluţia arhitectural-urbanistică a oraşului Cahul în secolul al XX-lea – începutul secolului al XXI-lea 50-60

DOI: 10.59295/DIA.2023.3.07

CZU: 711.4(478-21)”19/20”(093)

Şlapac Mariana , Ceastina Alla
Raporturi cromatice în pictura artiștilor basarabeni din perioada postbelică 61-68

DOI: 10.59295/DIA.2023.3.08

CZU: 75.02(478)(091)

Ursachi Rodica
Schițele pentru ilustrațiile romanului Iscusitul hidalgo Don Quijote de La Mancha în creația lui Pavel Șillingovski și Ilie Bogdesco 69-74

DOI: 10.59295/DIA.2023.3.09

CZU: 75.056:75.071.1-055.2(478)

Şibaev Dmitri
Chișinău: orașul celor trei conservatoare 75-81

DOI: 10.59295/DIA.2023.3.10

CZU: 378.6:78(478-25)(091)

Xenofontov Ion
File de istorie a Teatrului „Scala” din orașul Bălți în perioada anilor 1934–1977 82-88

DOI: 10.59295/DIA.2023.3.11

CZU: 792.05(478-21)”1934/1977”

Cuculescu (Molcosean) Ana
Confesiunea unei descântătoare: valențe memorialistice și etnoculturale ale lumii realului interferată cu cea a imaginarului magic 89-98

DOI: 10.59295/DIA.2023.3.12

CZU: 398.47(498)

Arapu Valentin
Ștundiștii din Chișinău: file de istorie necunoscută 99-103

DOI: 10.59295/DIA.2023.3.13

CZU: 323.1:27(478-25)(091)

Filat Vasile
Metamorfozele poetice ale orașului Chișinău 104-111

DOI: 10.59295/DIA.2023.3.14

CZU: 821-1.09:159.954:911.375(478-25)

Gotca Rodica
A doua ocupație a cruciaților în Constantinopol, 1918–1923 112-118

DOI: 10.59295/DIA.2023.3.15

CZU: 069.9:[304.3+94](560.118)”1918/1923”

Ionescu Adrian-Silvan
Lumina universului Florinei Breazu 119-124
Bilaşevschi Maria
„Un fir de verticală rugăciune”: Andrei Ciurunga, In memoriam 125-129
Popa Veronica
MultiVERS 130-131
Breazu Florina
Aliona Grati, Chișinău. Morile timpului. Eseu de imagologie literară; Ediția a 2-a completată Vol. 1: De la începuturi până la 1944, Vol. 2: Perioadă sovietică și postsovietică 132-132
Dementieva Diana
George Doru Dumitrescu, Îți scriu din Chișinăul alb 133-133
Dementieva Diana
Aurelia Hanganu, Elena Ungureanu, Elena Varzari, Destine de lingvişti. Oameni care au fost 134-134
Ungureanu Elena
Ion Chirtoagă, Târguri și cetăți din sudul Moldovei: (sec. al XIV-lea – sec. al XIX-lea) 135-135
Gotca Rodica
Diana Vrabie, Bălțiul în lumina vremurilor de altădată 136-136
Gotca Rodica
Natalia Procop, La Chișinău viața va învinge: Jurnal de pandemie 137-137
Şibaev Dmitri
Ipostaze. Orașul Chișinău în creația artiștilor plastici (album). Coordonatoare: Natalia Procop, Elena Musteață. Chișinău: Arc, 2023, 255 p. 138-138
Grati Aliona
Materialele Conferinței științifice internaționale Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine (edițiile I-VIII). Coordonatoare Liliana Condraticova 139-139
Dementieva Diana