Reformarea mediului academic în vederea implementării principiilor incluziunii educaţionale
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
81 4
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-23 18:54
SM ISO690:2012
RACU, Sergiu; RUSNAC, Virginia. Reformarea mediului academic în vederea implementării principiilor incluziunii educaţionale. In: Integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi. 1 ianuarie 2018, Chişinău. Chişinău: UPS „Ion Creangă”, 2018, pp. 22-30. ISBN 978-9975-51-998-4..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi 2018
Conferința "Integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi"
Chişinău, Moldova, 1 ianuarie 2018

Reformarea mediului academic în vederea implementării principiilor incluziunii educaţionale


Pag. 22-30

Racu Sergiu1, Rusnac Virginia2
 
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică
 
Disponibil în IBN: 15 iulie 2021


Rezumat

Procesul educaţiei incluzive este susţinut de o serie de documente cu caracter internaţional: DUDO (1948); CDC (1989); Conferinţa Mondială Educaţie pentru Toţi (1990) – Thailanda; UNESCO – Declaraţia de la Salamanca (1994); Reguli Standard (1993); Carta de UE (2000) cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi (2006). Studiul respectiv face parte dintr-o amplă lucrare de cercetare destinată relevării unor aspecte ale incluziunii educaţionale şi sociale a persoanelor cu CES. Scopul principal al investigaţiei este de a examina respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi la educaţie, conform Convenţiei ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

Cuvinte-cheie
dizabilităţi, bariere sociale, accesibilitate, dimensiunile istorice şi epistemologice, istoriografia universală, educație incluzivă, universitate accesibilă, câmpul educaţional european.