IBN
Закрыть
Racu Sergiu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 23.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

Evaluarea somatoscopică a copiilor de vârstă prepubertară în vederea determinării deficienţelor coloanei vertebrale
Râşneac Boris1 , Racu Sergiu1 , Constantinescu Mihai2
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 36(2) / 2020 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretice şi practice ale asistenţei psihopedagogice în învăţământul universitar incluziv
Racu Sergiu
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Somatoscopic evaluation of pre-pubertal children for the purpose of establishing spine deficiencies
Râşneac Boris1 , Racu Sergiu1 , Constantinescu Mihai2
1 State University of Physical Education and Sport,
2 „Ștefan cel Mare” University, Suceava
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 36(2) / 2020 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

4.1. Repere teoretice şi practice ale asistenţei psihopedagogice în învăţământul universitar incluziv.
Racu Sergiu
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Incluziunea socială în mediul academic: provocări, oportunităţi, soluţii contemporaneSuport didactic
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-72-412-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2. Aspecte psihologice de organizare a asistării studenţilor cu dizabilităţi în instituţia universitară de tip incluziv.
Racu Sergiu
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Incluziunea socială în mediul academic: provocări, oportunităţi, soluţii contemporaneSuport didactic
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-72-412-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3. Aspecte pedagogice de organizare a asistenţei complexe a studenţilor cu dizabilităţi în instituţia universitară.
Racu Sergiu
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Incluziunea socială în mediul academic: provocări, oportunităţi, soluţii contemporaneSuport didactic
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-72-412-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea incluziunii în învăţământul universitar prin asistenţa psihopedagogică acordată studenţilor cu dizabilităţi
Racu Aurelia1 , Racu Sergiu2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Incluziunea socială în mediul academic: provocări, oportunităţi, soluţii contemporaneSuport didactic
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-72-412-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 15

2.1. Caracteristica psihopedagogică şi cerinţele educaţionale speciale (CES) ale studenţilor cu dizabilităţi auditive
Racu Sergiu
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-999-1.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2. Caracteristica psihopedagogică şi CES ale studenţilor cu dizabilităţi de vedere
Racu Sergiu
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-999-1.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.3. Caracteristica psihopedagogică şi CES ale studenţilor cu dizabilităţi neuromotorii
Racu Sergiu
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-999-1.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.4. Caracteristica psihopedagogică şi CES ale studenţilor cu deficienţe survenite în urma patologiilor somatice
Racu Sergiu
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-999-1.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1. Formarea atitudinii tolerante în mediul universitar
Racu Aurelia1 , Racu Sergiu2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-999-1.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2. Orientarea profesională a elevilor cu dizabilităţi în vederea integrării armonioase în mediul educaţional universitar
Racu Aurelia1 , Racu Sergiu2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-999-1.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3. Implicarea studenţilor cu dizabilităţi în activităţile extracurriculare din mediul universitar şi cel social
Racu Aurelia1 , Racu Sergiu2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-999-1.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4. Asistarea complexă a tinerilor cu dizabilităţi pe durata studiilor universitare şi în prima perioadă de activitate profesională
Racu Aurelia1 , Racu Sergiu2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-999-1.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.5. Adaptarea curriculelor şi a manualelor la cerinţele educaţionale speciale ale studenţilor cu dizabilităţi
Racu Aurelia1 , Racu Sergiu2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-999-1.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.6. Evaluarea studenţilor cu dizabilităţi
Racu Aurelia1 , Racu Sergiu2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-999-1.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.7. Stagiile practice şi angajarea în câmpul muncii a absolvenţilor cu dizabilităţi
Racu Aurelia1 , Racu Sergiu2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-999-1.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activităţi de asistenţă multiaspectuală acordată studenţilor cu dizabilităţi pe durata studiilor
Racu Sergiu , Agapii Eugeniu
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-998-4..
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capitolul II. Particularităţile psihopedagogice ale studenţilor cu dizabilităţi
Racu Sergiu
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-999-1.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28