IBN
Закрыть
Rusnac Virginia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Dezvoltarea competențelor profesionale a psihologilor – element-cheie în asigurarea stării de bine în perioada de pandemie cu COVID-19
Rusnac Virginia12 , Lungu Tatiana12
1 Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională a psihologilor din sistemul educațional în contextul situațiilor de criză
Rusnac Virginia , Lungu Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-952-1.
Disponibil online 8 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul serviciului psihologic școlar în asigurarea stării de bine și depășirea situaţiei de criză la nivel naţional, în contextul pandemiei de COVID-19
Rusnac Virginia12 , Lungu Tatiana12
1 Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-52. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Asistenţa psihologică a copiilor din grupul de risc din instituţiile de învăţământ general
Rusnac Virginia12 , Lungu Tatiana12
1 Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-85. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea educației incluzive în Republica Moldova: provocări, realizări și viziuni
Rusnac Virginia
Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suportul psihopedagogic în realizarea unei educații de calitate în contextul politicilor educaționale
Rusnac Virginia , Lungu Tatiana
Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Reformarea mediului academic în vederea implementării principiilor incluziunii educaţionale
Racu Sergiu1 , Rusnac Virginia2
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică
Integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-998-4..
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Evaluarea în domeniul formării continue a cadrelor didactice din perspectiva educatiei incluzive
Cara Angela , Dilion Marcela , Rusnac Virginia
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-39. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Asigurarea dreptului la educaţie copiilor cu dizabilităţi în sistemul preuniversitar din Republica Moldova
Rusnac Virginia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(48) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 January, 2016. Descarcări-32. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Particularităţile mecanismelor integrării sistemelor senzoriale la copiii cu dizabilităţi
Rusnac Virginia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(36) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-65. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Perspectiva psihosocială de asigurare a calităţii educaţiei în Republica Moldova
Bolboceanu Aglaida , Bucun Nicolae , Rusnac Virginia , Danii Anatolie , Antoci Diana , Cucer Angela , Olărescu Valentina , Jelescu Raisa , Furdui Emilia , Pavlenko Lilia , Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-53. Vizualizări-1329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Interacţiunea dintre analizatori la copiii cu deficienţe de auz
Rusnac Virginia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002 - 1

Ghid pentru asistenta copiilor cu necesităţi speciale la o etapă precoce
Rusnac Virginia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(11) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13