IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(68) pentru cuvîntul-cheie "educație incluzivă"
Educația incluzivă o provocare pentru cadrul didactic școlar
Ponomari Dorina1, Corghencea Nina2
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale educaţiei incluzive în contextul protecţiei copilului
Lungu Natalia, Micleuşanu Zinaida
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-30. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația copiilor cu cerințe educaționale speciale și dizabilități
Georgescu Maria
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 6 January, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la educația integrată la educația incluzivă – evoluția în învățământul preuniversitar
Mișcalencu Mădălina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(34) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-15. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea costului standard în învățământul preuniversitar în Republica Moldova
Manole Tatiana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competențelor profesionale prin portofoliu la studenți din perspectiva educației incluzive
Scripa Tatiana
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-250-2.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-733
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incluziunea socială a copiilor cu deficiență de auz – vector important în educația incluzivă de calitate
Adaşan Doina12
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-72. Vizualizări-775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația incluzivă: probleme teoretice privind instruirea elevilor cu reținere în dezvoltarea psihică
Ştefîrţa Adelina1, Arsene Igor2
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-863
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii didactice de individualizare a procesului educațional în contextul educației incluzive
Vrabie Silvia
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
Ediţia 4. 2024. Cahul. ISBN 978-9975-88-120-3.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia incluzivă şi cerinţele pieţei muncii pentru tinerii cu dizabilităţi
Toma Mihaela
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 5. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-83-8.
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţelor etico-profesionale ale studenţilor facultăţii de pedagogie în domeniul educaţiei incluzive
Manuil Tamara
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția a 2-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 14 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incluziunea şcolară a copiilor la lecţiile de educaţie fizică
Goncearuc Svetlana
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția a 2-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația incluzivă în viziunea cadrelor didactice
Georgescu Maria
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
2023. Chișinău. ISBN 978-9975-46-849-7.
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele psihopedagogice ale adaptării copilului cu dizabilități în școala primară
Hagioglo Viorica12
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 October, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia incluzivă: probleme teoretice privind instruirea elevilor cu reţinere în dezvoltarea psihică
Ştefîrţa Adelina1, Arsene Igor2
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea calității educației în învățământul preuniversitar din perspectiva educației
Mișcalencu Mădălina
Integrare prin cercetare și inovare.
SS. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 9 April, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legal aspects of activity of inclusive education enterprises in Ukraine
Bujina Irina1, Efremova Elena2
1 South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky, Odessa,
2 National University "Chernihiv Collegium" named after T.G. Shevchenko
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1(41) / 2020 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incluziunea copiilor cu TSA în ciclul preșcolar
Gherasim Mihaela
Oportunități de implicare a tinerilor în procesul de cercetare
Ediția a III-a. 2023. . ISBN 978-9975-88-113-5.
Disponibil online 9 October, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța formării cadrelor didactice din românia în spiritul educației incluzive
Tăbăcaru Ionel
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-35. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația incluzivă – probleme actuale, experiențe și perspective
Bruja Carmen - Vasilica12
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-36. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 68