Probleme şi dificultăţi cu care se confruntă tinerii cu dizabilităţi la studii universitare
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
208 27
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-31 22:47
SM ISO690:2012
RACU, Aurelia; MAXIMCIUC, Victoria. Probleme şi dificultăţi cu care se confruntă tinerii cu dizabilităţi la studii universitare. In: Integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi. 1 ianuarie 2018, Chişinău. Chişinău: UPS „Ion Creangă”, 2018, pp. 13-21. ISBN 978-9975-51-998-4..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi 2018
Conferința "Integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi"
Chişinău, Moldova, 1 ianuarie 2018

Probleme şi dificultăţi cu care se confruntă tinerii cu dizabilităţi la studii universitare


Pag. 13-21

Racu Aurelia, Maximciuc Victoria
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 15 iulie 2021


Rezumat

Acest studiu asupra factorilor de mediu în asigurarea accesului tinerilor cu dizabilităţi la studii universitare demonstrează două mari grupuri de probleme: cele care afectează studenţii cu dizabilităţi şi cele care se referă la studenţii fără dizabilităţi din mediul educaţional. Rezultatele cercetării confirmă tendinţa de soluţionare centralizată a problemelor şi dificultăţilor cu care se confruntă tinerii în mediul universitar. În acest caz este nevoie de un reprezentant oficial în administraţia universitară/ o subdiviziune specializată care ar putea să-şi asume cu succes rolul de coautor/autor al strategiilor şi politicilor universitare în domeniul abordării dizabilităţii.

Cuvinte-cheie
discriminare, dizabilitate, studenţi, accesibilitate, subdiviziune universitară, politici de incluziune, adaptare