IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(70) pentru cuvîntul-cheie "Soybean"

Тестирование перспективного материала в селекционном процессе у сои

Budac Alexandru, Harciuc Oleg, Scurtu Gheorghe
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-966
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Результаты оценки пластичности и стабильности сортов сои

Beliavscaia Liudmila, Dianova Anna, Beliavskii Iurii
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-1087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние минеральных удобрений на продуктиность сои в условиях лесостепи Украины

Şakalii Svetlana, Fenico O.
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-1075
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Соя – стратегическая культура современного земледелия

Osipciuc A.
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оценка коллекционных образцов сои по элементам структуры урожая

Beliavscaia Liudmila, Rîbalicenco A.
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impact of soil pollution with copper on content of Cu, Mn and Fe, nitrate reductase and peroxidase activity in soybean and sugar beet plants

Lisnic Stelian, Coreţcaia Iulia
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние предпосевной обработки семян биопрепаратом Gliocladin-Sc на биометрические показатели проростков некоторых полевых культур

Şcerbacova Tatiana
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Фундаментальные и прикладные исследования в биоорганическом сельском хозяйстве России, СНГ и ЕС
Vol.2. 2016. Большие Вяземы. ISBN 978-5-98467-016-6.
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The biochemical composition and the nutritive value of fodders from soybean, Glycine max, in Moldova

Ţiţei Victor
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Agriculture for Life, Life for Agriculture
Ed. 1, Section 3. 2022. București, România. ISSN 2457-3221 ISSN-L 2457-3221.
Disponibil online 28 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кормовая ценность и производительность сои в зависимости от факторов интенсификации

Osipciuc A., Osipciuk A.
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 12 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The effect of row spacing on seed yield and some agronomical characters of different soybean cultivars at south Marmara region of Turkey

Karasu Abdullah, Oz Mehmet, Goksoy A.T., Dogan R., Sincik M., Senyigit E.
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 3 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние экзогенного путресцина на водный статус листьев растений сои

Chirilov Alexandru, Harciuc Oleg, Cozmic Raisa, Chistol Marcela, Baştovaia Svetlana
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Четвертая-пятая пластинка сложного листа и потенциал продуктивности сои

Harciuc Oleg, Chistol Marcela, Chirilov Alexandru
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 16 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Взаимосвязь продуктивности растения сои и длины междоузлия

Budac Alexandru, Rotaru Vladimir
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunsul productivităţii a două soiuri de soia la aplicarea rizobacteriilor şi fosforului la plantele expuse la dificit hidric

Rotaru Vladimir
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 22 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оценка генотипов сои на засухоустойчивость по признакам продуктивности

Budac Alexandru
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-1394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ameliorarea soiei pentru boabe în condiţiile de climă instabilă în Republica Moldova

Vozian Valeriu, Taran Mihail, Iacobuţă Maria
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nivelul critic al conţinutului relativ de apă pentru declanşarea sporirii esenţiale a conţinutului de prolină în frunzele plantelor de soia la acţiunea condiţiilor stresogene.

Chirilov Alexandru, Harciuc Oleg, Baştovaia Svetlana, Chistol Marcela
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenţa prolinei exogene asupra unor indicatori de germinare a seminţelor  soia

Chirilov Alexandru, Harciuc Oleg, Cozmic Raisa, Baştovaia Svetlana, Chistol Marcela
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Снижение плодородия почв Прикарпатья и реальные пути их улучшения

Grinik S.1, Şuvar I.2, Voloşciuk M.1
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Накопление грибов рода Trichodermа в почве после обработки семян сои биопрепаратами

Şcerbacova Tatiana
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 70