IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(36) pentru cuvîntul-cheie "Soybean"

Тестирование перспективного материала в селекционном процессе у сои

Budac Alexandru, Harciuc Oleg, Scurtu Gheorghe
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Результаты оценки пластичности и стабильности сортов сои

Beliavscaia Liudmila, Dianova Anna, Beliavskii Iurii
Полтавская государственная аграрная академия
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние минеральных удобрений на продуктиность сои в условиях лесостепи Украины

Şakalii Svetlana, Fenico O.
Полтавская государственная аграрная академия
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Соя – стратегическая культура современного земледелия

Osipciuc A.
Институт разведения и генетики животных им.М.В. Зубца НААН
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оценка коллекционных образцов сои по элементам структуры урожая

Beliavscaia Liudmila, Rîbalicenco A.
Полтавская государственная аграрная академия
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impact of soil pollution with copper on content of Cu, Mn and Fe, nitrate reductase and peroxidase activity in soybean and sugar beet plants

Lisnic Stelian, Coreţcaia Iulia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The effect of row spacing on seed yield and some agronomical characters of different soybean cultivars at south Marmara region of Turkey

Karasu Abdullah, Oz Mehmet, Goksoy A.T., Dogan R., Sincik M., Senyigit E.
University of Uludag, Bursa, Turkey
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 3 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние экзогенного путресцина на водный статус листьев растений сои

Chirilov Alexandru, Harciuc Oleg, Cozmic Raisa, Chistol Marcela, Baştovaia Svetlana
Институт генетики, физиологиии защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ed. a 6-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Четвертая-пятая пластинка сложного листа и потенциал продуктивности сои

Harciuc Oleg, Chistol Marcela, Chirilov Alexandru
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ed. a 6-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 16 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Взаимосвязь продуктивности растения сои и длины междоузлия

Budac Alexandru, Rotaru Vladimir
Институт генетики, физиологиии защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ed. a 6-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunsul productivităţii a două soiuri de soia la aplicarea rizobacteriilor şi fosforului la plantele expuse la dificit hidric

Rotaru Vladimir
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 22 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оценка генотипов сои на засухоустойчивость по признакам продуктивности

Budac Alexandru
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ameliorarea soiei pentru boabe în condiţiile de climă instabilă în Republica Moldova

Vozian Valeriu, Taran Mihail, Iacobuţă Maria
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nivelul critic al conţinutului relativ de apă pentru declanşarea sporirii esenţiale a conţinutului de prolină în frunzele plantelor de soia la acţiunea condiţiilor stresogene.

Chirilov Alexandru, Harciuc Oleg, Baştovaia Svetlana, Chistol Marcela
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenţa prolinei exogene asupra unor indicatori de germinare a seminţelor  soia

Chirilov Alexandru, Harciuc Oleg, Cozmic Raisa, Baştovaia Svetlana, Chistol Marcela
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Снижение плодородия почв Прикарпатья и реальные пути их улучшения

Grinik S.1, Şuvar I.2, Voloşciuk M.1
1 Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника,
2 Львовский национальный аграрный университет
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Накопление грибов рода Trichodermа в почве после обработки семян сои биопрепаратами

Şcerbacova Tatiana
Институт генетики, физиологиии защиты растений Академии Наук Молдовы
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Эффективность применения удобрений на сое

Gumaniuc Alexei, Babaian B., Iliev Petru
Приднестровский НИИ сельского хозяйства
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soiuri noi de soia create la ICCC „Selecţia” – surse valoroase de proteină vegetală

Vozian Valeriu, Iacobuţă Maria
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3225-3-9.
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние биопрепаратов на урожай сои в условиях инфек-ционного фона заражения почвы

Şcerbacova Tatiana, Pânzaru Boris
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3225-3-9.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 36