IBN
Закрыть
Corcimaru Serghei Serghei
Cuvinte-cheie (30): soil microorganisms (2), soil degradation (2), вика (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 5

A new approach to remediation of soils contaminated by persistent organic pollutants
Corcimaru Serghei1, Tănase Ana1, Cozma Vasile1, Rastimesina Inna1, Postolachi Olga1, Sîrbu Tamara1, Slănină Valerina1, Batyr Ludmila1, Chiselitsa Oleg1, Gutsul Tatiana2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnology
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența nanoparticulelor în baza fierului asupra creșterii plantelor de măzăriche (Vicia sativa) în solul poluat cu trifluralina.
Corcimaru Serghei1, Prisacari Svetlana1, Todiraş Vasile1, Guţul Tatiana2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența nanoparticulelor in baza fierului asupra cresterii plantelor de măzăriche in solul poluat cu trifluralină
Prisacari Svetlana1, Todiraş Vladimir1, Guţu Valeriu2, Corcimaru Serghei1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nanobioremediation of soils contaminated by persistent organic pollutants
Corcimaru Serghei1, Tănase Ana1, Cozma Vasile1, Rastimeşina Ina1, Postolachi Olga, Sîrbu Tamara1, Slănină Valerina1, Batîr Ludmila1, Chiseliţă Oleg1, Guţul Tatiana2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние наночастиц на основе железа на рост растений Вики в загрязненной трифлуралином почве
Присакарь Светлана1, Корчмару Сергей1, Тодираш Василе1, Гуцул Татиана2
1 Институт микробиологии и биотехнологии,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Nanobioremediation: the effects of nanoscaled zerovalent iron on the activity of the soil microbial biomass and exogenous pop degrading microorganisms in soil polluted by pops
Corcimaru Serghei1, Tănase Ana1, Cozma Vasile1, Rastimesina Inna1, Postolachi Olga1, Sîrbu Tamara1, Slănină Valerina1, Batyr Ludmila1, Chiselitsa Oleg1, Gutsul Tatiana2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnology
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 17 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Influența nanoparticolelor de fier și a bacteriilor de nodozități rhizobium japonicum rd2 pe fonul trifluralinei asupra dezvoltării plantulelor de soia
Todiraş Vasile, Prisacari Svetlana, Lungu Angela, Corcimaru Serghei, Onofraş Leonid, Zuza Nuvela
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 18 August, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Action of nanoparticles of Fe3O4 on micromycetes
Sîrbu Tamara1, Biritsa Kristina1, Corcimaru Serghei1, Gutsul Tatiana2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnology
NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of Fe3O4 nanoparticles and rhizobacteria on plant growth in soil treated with trifluralin
Onofraş Leonid, Rastimesina Inna, Prisacari Svetlana, Todiraş Vasile, Lungu Angela, Corcimaru Serghei
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Impact of Fe3O4 nanoparticles on the microbial biomass in soils contaminated with persistent organic pollutants.
Corcimaru Serghei1, Gutsul Tatiana2, Petrenko Piotr3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnology,
3 Institute of Applied Physics
NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of magnetite nanoparticles on the soil microbial biomass
Corcimaru Serghei1, Tănase Ana1, Cozma Vasile1, Guţul Tatiana2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Potenţialul microbiologic în estimarea impactului tehnologiilor arabile asupra calităţii solului
Corcimaru Serghei
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(38) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Soil microorganisms as indicators of changes in the quality of arable soils
Corcimaru Serghei
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
International Conference on Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soil microorganisms as indicators of changes in the quality of arable soils
Corcimaru Serghei
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 23 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Микробиологический статус типичного чернозёма в длительных опытах по возделыванию полевых культур
Меренюк Георге1, Корчмару Сергей1, Tănase Adrian1, Боинчан Борис2, Бугачук Михаил2
1 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
2 Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция»
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(317) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Влияние разных технологий культивирования сахарной свеклы на микробиологическую активность в почве
Корчмару Сергей1, Mereniuc Tatiana1, Боинчан Борис2, Бугачук Михаил2
1 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(314) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Почвенно-микробиологические аспекты устойчивости земледелия и охраны почв
Корчмару Сергей1, Меренюк Георге1, Ursu Andrei2, Боинчан Борис3
1 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
2 Институт Экологии и Географии АНМ,
3 Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(315) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Почвенные микроорганизмы “едят” землю и “сигналят” SOS!
Корчмару Сергей1, Меренюк Георге1, Боинчан Борис2, Бугачук Михаил2
1 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
2 Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция»
Biotehnologia microbiologică - domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-106-78-8.
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Cистема микробиологической оценки качества пахотных зональных почв Mолдовы
Корчмару Сергей1, Меренюк Георге2, Ursu Andrei1, Боинчан Борис1
1 Институт Экологии и Географии АНМ,
2 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ
Mediul Ambiant
Nr. 4(52) / 2010 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Микробиологическая характеристика зональных почв Молдовы
Меренюк Георге1, Ursu Alexandru2, Корчмару Сергей1, Saşco Elena
1 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
2 Институт Экологии и Географии АНМ
Mediul Ambiant
Nr. 5(47) / 2009 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23