IBN
Закрыть
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (1119): biochemical composition (20), Republic of Moldova (20), flora (18)
Reviste/manifestări ştiinţifice01
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice11/15142/206
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 381
198 publicatii cu CZU (52%)
117 publicatii cu DOI (30.7%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (15 ORCID,
3 Google Scholar ID,
8 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(15)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 381. Descărcări - 3775. Vizualizări - 166408.
Articole în reviste din RM - 149. Publicaţii la conferinţe din RM - 165. Publicaţii peste hotare - 67.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 123

Mentha Gattefossei Maire – o plantă medicinală nouă pentru Republica Moldova
Ciocîrlan Nina
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. F.E.-P. „Tipografia Centrală. 212-215.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul proprietăților fizice ale semințelor de anghinarea și floarea-soarelui
Cerempei Valerian , Ţiţei Victor , Gadibadi Mihail
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. F.E.-P. „Tipografia Centrală. 206-212.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ariile naturale protejate din Lunca Nistrului de Jos
Postolache Gheorghe
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. Tipogr. “Arconteh”. 200-203.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asociația Carpino-Fagetum Paucă 1941 (Carpinion betuli Issler 1931) în Rezervația Științifică „Codru”
Pînzaru Pavel , Jardan Natalia , Cantemir Valentina
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. Pontos SC Europres SRL. 250-265.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asociaţia Hieracio Umbrosi-Quercetum Petraeae Pînzaru et al. 2017 în Ocolul Silvic Cărbuna, Republica Moldova
Pînzaru Pavel , Cantemir Valentina
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 123-127.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asplenio trichomanis-Carpinetum betuli Pînzaru - ass. nova (Carpinion betuli Issler 1931) in the Republic of Moldova
Pînzaru Pavel
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biological characteristics of some potential honey plant species from in the collections of the national botanical garden (institute)
Cîrlig Natalia , Ţiţei Victor , Guţu Ana , Lupan Aurelia
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. Print-Caro. 55-58.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biomorphological and biochemical peculiarities of the growth and development of the species Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. under the pedoclimatic conditions of the Republic of Moldova
Colţun Maricica , Rosca Ion , Gille Elvira , Colţun Maricica , Necula Radu Dan
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(146) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Botanistul Ștefan Lazu la 80 de ani
Postolache Gheorghe , Miron Aliona
Revista Botanică
Nr. 1(22) / 2021 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea biomasei de Agropyron cristatum și Cgropyron desertorum și posibilități de valorificare
Ţiţei Victor , Andreoiu Andreea Cristina , Coşman Valentina , Coşman Sergiu , Nazare Adrian , Stavarache Mihai
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. Pontos SC Europres SRL. 379-386.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea biomasei de păiuș roșu, Festuca Rubra și posibilități de valorificare în conțiile Republicii Moldova
Ţiţei Victor , Andreoiu Andreea Cristina , Maruşca Teodor , Blaj Vasile , Cozari Sergiu , Guţu Ana , Nazare Adrian , Stavarache Mihai , Tentiuc Cristina , Mîrza Alexandru , Covalciuc Dragoș
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. F.E.-P. „Tipografia Centrală. 220-226.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea biomasei la unele culturi anuale cerealiere și posibilități de valorificare
Cozari Sergiu , Ţiţei Victor , Gorea Andrei , Mocanu Natalia , Teleuţă Alexandru , Tentiuc Cristina , Doroftei Veaceslav , Ababii Alexei , Guţu Ana
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. Print-Caro. 88-95.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea furajului la unele ierburi perene cultivate în condițiile Republicii Moldova
Ţiţei Victor
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. Print-Caro. 226-233.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterizarea condițiilor climatice a fondului forestier al Întreprinderii Silvocinegetice Strășeni
Grati Vasile , Scutaru Mihail
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. Pontos SC Europres SRL. 127-136.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chemical composition of the essential oil and antimicrobial properties of crude extract from Tanacetum corymbosum (L.) Shi. Bip
Ciocarlan Alexandru , Lupaşcu Lucian , Aricu Aculina , Dragalin Ion , Ciocarlan Nina , Zinicovscaia Inga , Slănină Valerina , Yushin Nikita
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(16) / 2021 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 2 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colecţia de plante aromatice - sursă în educaţia ecologică a elevilor
Colţun Maricica , Roşca Ion , Carmina Andruşca , Cutcovschii-Muştuc Alina
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 337-341.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colecția genului Spiraea L., în Grădina Botanică Națională (Institut) “Alexandru Ciubotaru”
Tanachi Tatiana , Roşca Ion , Onica Elisaveta , Cutcovschii-Muştuc Alina
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. Tipogr. "PrintCaro". 276-279.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colecția genului Weigela thunb. In Grădina botanică Națională (Institut) ”Alexandru Ciubotaru”
Roşca Ion , Onica Elisaveta , Cutcovschii-Muştuc Alina , Autor Nou
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. Pontos SC Europres SRL. 315-319.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compoziția chimică și valoarea nutritivă a plantei furajere noi – sparceta de nisip (Onobrychis Arenaria)
Coşman Sergiu , Ţiţei Victor , Coşman Valentina , Bahcivanji Mihail
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. Print-Caro. 83-87.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compușii naturali în rădăcina de withania somnifera (L.) Dunal
Cutcovschii-Muştuc Alina , Ciorchina Nina , Onica Elisaveta , Tabăra (Gorceag) Maria , Trofim Mariana
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. Print-Caro SRL. 43-43.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 381