IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană",
Chișinău, Moldova, 6-7 septembrie 2017
Cuvinte-cheie (221): soil (13), Yield (8), Humus (8)
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
Cautare
Responsabili de ediție: Leah T.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2017
Numărul de pagini: 369
ISBN: 978-9975-71-927-8
CZU: 631.4+631.8(082)=135.1=111=161.1 S 67
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2017  69CZU
Disponibil în IBN: 18 mai 2018
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (1)Tehnică (1)Ştiinţe agricole (69)Chimie (3)