IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(63) pentru cuvîntul-cheie "stimă de sine"
Implementarea strategiei de intervenție psihologică prin metode de relaxare în gestionarea nivelului perceput de stres la adolescenții sportivi în perioada precompetițională
Glavan Aurelia, Nicolescu Alexandra-Cristina
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea concepției de sine la adolescentele care au un comportament alimentar defectuos sau prezintă o tulburare de comportament alimentar
Ştefan Mariana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 6 January, 2023. Descarcări-55. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea stimei de sine a adolescentului victimă a bullyingului școlar
Ghiță Maria Georgeta
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 6 January, 2023. Descarcări-25. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul stimei de sine la preadolescenți în noile realități sociale
Racu Iulia, Adăscăliță Alina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(32) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diminuarea stresului perceput în pregătirea competițională a sportivilor adolescenți prin tehnici de relaxare
Nicolescu Alexandra-Cristina1, Glavan Aurelia2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(29) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-61. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea epuizării profesionale (sindromul Burnout) la persoanele cu profesii din domeniul educaţional
Glavan Aurelia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-193. Vizualizări-1637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea epuizării profesionale (sindromul Burnout) la persoanele cu profesii din domeniul educaţional
Glavan Aurelia
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 8 / 2012 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-222. Vizualizări-1019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limbajul simbolic al vestimentaţiei, expresie a stimei de sine. Interpretări semiotice
Roman Felicia-Mariana
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-26. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul stimei de sine și al optimismului asupra autoeficacității
Vasiliu Dan
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.16, Partea 2. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-46-348-5.
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-60. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de dezvoltare a imaginii de sine la copiii cu reținere în dezvoltarea psihică la vârsta școlară mică
Ignat Elena
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.16, Partea 2. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-46-348-5.
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-24. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resursele psihosociale: factori decisivi în mentinerea sanatatii mintale
Stavila Alina12, Calancea Angela2
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-109. Vizualizări-1181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprecieri subiective ale starii de succes social
Aşevschi Ioana
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea sistemică a intervenției psihoterapeutice în combaterea bullying-ului la adolescenții din mediul școlar Studiu de caz
Popa Rodica
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-353. Vizualizări-1443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenta reprezentarii sociale a frumuseţii asupra imaginei de sine
Rusanovschi Valeria
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-141. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportamentul agresiv al adolescenților și securitatea psihologică
Losîi Elena
Securitatea psihologică la copii în perioadă de criză
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-824-4.
Disponibil online 29 January, 2024. Descarcări-9. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația dintre rolurile familiale și stima de sine la adolescenți ca factor al securității psihologice
Perjan Carolina, Botnari Eugenia
Securitatea psihologică la copii în perioadă de criză
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-824-4.
Disponibil online 29 January, 2024. Descarcări-10. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea de sine la adolescenţii cu deficienţă mintală și mediul educațional familial
Antoci Diana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(5) / 2017 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-244. Vizualizări-1324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fortificarea stimei de sine la adolescente
Racu Iulia, Balan Rodica
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
Ediţia 4. 2024. Cahul. ISBN 978-9975-88-120-3.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea strategiei de intervenție psihologică prin metode de relaxare în gestionarea nivelului perceput de stres la adolescenții sportivi în perioada precompetițională
Glavan Aurelia, Nicolescu Alexandra-Cristina
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiții psihologice de funcționare a motivației optime
Panczi Violina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.19, Partea 2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 63