Evaluarea epuizării profesionale (sindromul Burnout) la persoanele cu profesii din domeniul educaţional
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1677 195
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-03 18:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.942:371.12 (12)
Психология (3511)
Воспитание. Обучение. Образование (14782)
SM ISO690:2012
GLAVAN, Aurelia. Evaluarea epuizării profesionale (sindromul Burnout) la persoanele cu profesii din domeniul educaţional . In: Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei), 2017, nr. 1(10), pp. 212-218. ISSN 1857-0623.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636

Evaluarea epuizării profesionale (sindromul Burnout) la persoanele cu profesii din domeniul educaţional
CZU: 159.942:371.12

Pag. 212-218

Glavan Aurelia
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 24 iulie 2017


Rezumat

Cadrele didactice înregistrează niveluri de stres mai crescute decât alte categorii profesionale. Cercetătorii arată că, în Europa de Est şi în cea de Vest, doua treimi dintre cadrele didactice sunt afectate de stresul profesional, iar o treime prezintă simptome evidente de ardere emoţională. Cercetările au precizat faptul că epuizarea profesională (sindromul Burnout) este un proces de stres particular, legat de exigenţele muncii şi de condiţiile de muncă. În studiul realizat, ne-am propus abordarea psihologică a sindromului epuizării profesionale (Burnout) la persoanele cu profesii din domeniul educaţional prin metoda chestionării. În urma analizei datelor venim cu unele recomandări practice pentru angajaţii din sistemul educaţional.

Teachers have higher levels of stress than other professions. Researchers show that in Eastern and Western Europe, two-thirds of teachers are affected by work-related stress, and a third exhibit obvious symptoms of emotional exhaustion. Research has indicated that overwork (burnout syndrome) is a particularly stress process, related to labor requirements and working conditions. In the study, we conducted a psychological approach of the burnout syndrome in people with professions in the field of education through questioning. After analyzing the data we came up with some practical recommendations for employees in the educational system.

Cuvinte-cheie
anxietate, autoeficacitate, ardere emoţională, burnout (epuizare profesională), depersonalizarea relaţiilor interpersonale, implicare profesională, stresori, stres perceput, stimă de sine