IBN
Закрыть
Calancea Angela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 31.
Teze/Rezumate în culegeri - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 9
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 22
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 5

2023 - 4

The experimental approach of anxiety in early school age students
Calancea Angela
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 14. 2023. Chişinău, 2023. ISBN 978-9975-180-25-2.
Disponibil online 14 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul adolescentului cu deficiențe asupra climatului socio-afectiv din cadrul familiei
Timofei Pașa12 , Calancea Angela1
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Școala Gimnazială Specială nr. 14, Tulcea
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13. 2023. Chişinău, 2023. ISBN 978-9975-165-61-7.
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The particulars of manifesting anxiety in children
Calancea Angela
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 14. 2023. Chişinău, 2023. ISBN 978-9975-180-25-2.
Disponibil online 14 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The problem of anxiety in contemporary psychology
Calancea Angela
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 14. 2023. Chişinău, 2023. ISBN 978-9975-180-25-2.
Disponibil online 14 March, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Autismul și terapia ocupațională
Timofei Pașa1 , Calancea Angela2
1 Școala Gimnazială Specială nr. 14, Tulcea,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-295-5(PDF).
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-93. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desfășurarea terapiei cognitiv-comportamentale in ameliorarea simptomelor depresiei, anxietății generalizate și anxietății sociale la adolescenți. Studiu de caz
Calancea Angela
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-215. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode și tehnici specifice de intervenție la adolescenții cu CES
Timofei Pașa1 , Calancea Angela2
1 Școala Gimnazială Specială nr. 14, Tulcea,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-617-2.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea modelului terapiei cognitiv-comportamentale în asistența psihologică a tulburărilor emoționale la adolescenți. Studiu de caz
Calancea Angela
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2022 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 29 June, 2022. Descarcări-43. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Importanța facilitării accesului la educație în rândul adolescenților cu CES
Timofei Pașa , Calancea Angela
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stilurile de atașament in cuplu. Terapii
Calancea Angela
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-188. Vizualizări-994
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Fenomenul „anxietate” în colectivităţile de studenţi de la facultatea de medicină
Calancea Angela1 , Cravţova Alina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko”
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2020. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 24 July, 2020. Descarcări-101. Vizualizări-892
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multidisciplinaritatea cercetării adicțiilor
Lupea Crina Stefania , Calancea Angela
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2020. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 24 July, 2020. Descarcări-42. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Povestirea ca metodă de învățare folosită în activitățile de limbă și comunicare la preșcolari
Cîrlan Florentina12 , Calancea Angela1
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Școala Gimnazială Specială nr. 14, Tulcea
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2020. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 28 July, 2020. Descarcări-630. Vizualizări-8632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

Characteristics of functional family
Lupea Crina Stefania , Calancea Angela
Free International University of Moldova
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-693-3.
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiarities of approaching “addiction” in different researches
Lupea Crina Stefania , Calancea Angela
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectives of integrated and inclusive policies in education
Timofei Pașa , Calancea Angela
Free International University of Moldova
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-693-3.
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul comunicării și importanța dezvoltării capacităților de comunicare verbală la preșcolari
Cîrlan Florentina , Calancea Angela
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-1557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificity of comunication at the prestchool level.
Cîrlan Florentina , Calancea Angela
Free International University of Moldova
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-693-3.
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The dynamics within couples and family relationships
Lupea Crina Stefania , Calancea Angela
Free International University of Moldova
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-693-3.
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluțiа și rolul fаmiliei în societаteа contemporаnă
Stavila Alina , Calancea Angela
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-1529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The evolution аnd role of the fаmily in contemporаry society.
Stavila Alina , Calancea Angela
Free International University of Moldova
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-693-3.
Disponibil online 28 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The importance of the development of verbal communication skills in preschoolers
Cîrlan Florentina , Calancea Angela
Free International University of Moldova
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-693-3.
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-886
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Dependența emoționala în relațiile parteneriale de cuplu
Lupea Crina Stefania , Calancea Angela
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 9. 2018. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3277-5-6..
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-205. Vizualizări-1180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme de organizare și desfașurare a educării limbajului în gradinițele de copii din România
Cîrlan Florentina , Calancea Angela
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 9. 2018. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3277-5-6..
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-213. Vizualizări-1214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sprijin și inițiativă pentru adaptarea școlară în învățământul special
Timofei Pașa , Calancea Angela
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 9. 2018. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3277-5-6..
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Beatles, drugs and the social revolution they brought
Calancea Laurențiu1 , Calancea Angela2
1 Universitatea Harvard,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Kreatikon. Creativitate. Formare. Performanță
Ediția a 14-a . 2018. Iași . ISBN 978-9975-56-579-0.
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The end of the Cold War through the prism of realism behavioural patterns at the international levels
Calancea Robert , Calancea Angela
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 9. 2018. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3277-5-6..
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of violence in the process of state formation. Case study: South Korea
Calancea Robert , Calancea Angela
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Kreatikon. Creativitate. Formare. Performanță
Ediția a 14-a . 2018. Iași . ISBN 978-9975-56-579-0.
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Provocarile etice si psihologice în crearea unei strategii de cibersecuritate centrate pe drepturile omului online
Calancea Robert , Calancea Angela
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resursele psihosociale: factori decisivi în mentinerea sanatatii mintale
Stavila Alina12 , Calancea Angela2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-112. Vizualizări-1204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stress Sources Specific to The Family Sistem and ways of Combating Them
Calancea Angela
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-112. Vizualizări-1229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Impact of Stress Sources on the Family System and the Benefits of Family Psychotherapy
Calancea Angela
Free International University of Moldova
3rd Central and Eastern European LUMEN
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-973-166-461-3.
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Важность психологической диагностики при переходе ребенка в школуv
Бхоти С.1 , Каланча Анжела1 , Абд Аль Кадер С.2 , Александрова М.2
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Новгородский Государственный Университет имени Ярослава Мудрого
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Abuzul sexual al copiilor si descrierea tratamentului
Bahouti Sakher1 , Calancea Angela1 , Sirota Iulia2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Colegiul Carmel
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesin the context of mentality's transformation
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исследование и изучениефункционирования семьи путем применения основного метода теории и терапии боуен. Генограмма
Каланча Анжела
Международный Независимый Университет Молдовы
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesin the context of mentality's transformation
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Racial discrimination and its social impact assessed from the perspective of UK law
Calancea Robert , Calancea Angela
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesin the context of mentality's transformation
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolutia modelelor etice ale relatiei: psiholog clinician – pacient
Calancea Angela
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesin the context of mentality's transformation
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-102. Vizualizări-1024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihanaliza socială a emoțiilor
Calancea Angela
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
La început a fost opera
2016. România, Iași. ISBN 978-973-8483-79-8.
Disponibil online 23 June, 2018. Descarcări-52. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Abordarea psiho-socială a tulburării de stres post-traumatic (PTSD) și intervențiile psihoterapeutice
Calancea Angela
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 June, 2018. Descarcări-190. Vizualizări-1456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психосоциальный подход к исследованию посттравматического стрессового расстройства и психологической помощи при ПТСР
Каланча Анжела
Международный Независимый Университет Молдовы
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesThe mentalities of society in transformation
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 October, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 40 of 40