IBN
Закрыть
Nicolescu Alexandra-Cristina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2023 - 2

Programul de intervenție psihologică prin tehnici de relaxare pentru diminuarea stresului perceput la sportivii adolescenți în pregătirea precompetițională
Nicolescu Alexandra-Cristina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cercetarea pedagogică: exigențe contemporane și perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-867-1 (PDF).
Disponibil online 22 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Self-esteem and sports performance during adolescence
Nicolescu Alexandra-Cristina
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Science and education: new approaches and perspectives. Selective collection of abstracts
Seria 25. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-788-9.
Disponibil online 2 November, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Diminuarea stresului perceput în pregătirea competițională a sportivilor adolescenți prin tehnici de relaxare
Nicolescu Alexandra-Cristina1 , Glavan Aurelia2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(29) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-65. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea strategiei de intervenție psihologică prin metode de relaxare în gestionarea nivelului perceput de stres la adolescenții sportivi în perioada precompetițională
Glavan Aurelia , Nicolescu Alexandra-Cristina
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea strategiei de intervenție psihologică prin metode de relaxare în gestionarea nivelului perceput de stres la adolescenții sportivi în perioada precompetițională
Glavan Aurelia , Nicolescu Alexandra-Cristina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația dintre stres și anxietate la sportive
Nicolescu Alexandra-Cristina , Glavan Aurelia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-295-5(PDF).
Disponibil online 20 December, 2022. Descarcări-54. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sursele de stres la sportivi
Nicolescu Alexandra-Cristina , Glavan Aurelia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-681-3.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

Factorii de stres pentru dansatorii specializați în dans clasic
Nicolescu Alexandra-Cristina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(48) / 2021 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Insecuritatea psihologică și controlul emoțiilor la adolescenții dansatori. Limite și provocări
Nicolescu Alexandra-Cristina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-564-9..
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare socială cu ajutorul terapiei prin dans și mișcare la copiii cu cerințe educaționale speciale (c.e.s.)
Nicolescu Alexandra-Cristina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-545-8.
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea performanțelor sportive prin tehnici de relaxare și vizualizare. Adaptare și limitare în practica online
Nicolescu Alexandra-Cristina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-541-0.
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-56. Vizualizări-855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reevaluarea factorilor de stres și schimbarea priorităților în activitatea balerinilor. Progres și regres în pandemie
Nicolescu Alexandra-Cristina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4..
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul psihologului sportiv în pregătirea pentru concurs
Nicolescu Alexandra-Cristina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(47) / 2021 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-81. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scăderea nivelului perceput de anxietate prin tehnici de relaxare la dansatori
Nicolescu Alexandra-Cristina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanisticeAnalele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.19, Partea 2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilitatea intervențiilor specifice terapiei prin dans și mișcare la copiii cu adhd. Provocări și limite în terapia la distanță
Nicolescu Alexandra-Cristina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-570-0..
Disponibil online 19 April, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Impactul tehnicilor de comunicare online asupra pregătirii psihologice a sportivilor. Abordări, posibilități și limite
Nicolescu Alexandra-Cristina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 1. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația dintre intervențiile de imagerie mentală dirijată, depresie și stima de sine
Nicolescu Alexandra-Cristina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-38. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terapia prin dans și mișcare – un instrument util în terapia copiilor diagnosticați cu ADHD
Nicolescu Alexandra-Cristina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-133. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18