Diminuarea stresului perceput în pregătirea competițională a sportivilor adolescenți prin tehnici de relaxare
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
482 65
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-15 12:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.8:159.942.5+796 (1)
Психология (3513)
РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗРЕЛИЩА. ИГРЫ. СПОРТ (1723)
SM ISO690:2012
NICOLESCU, Alexandra-Cristina, GLAVAN, Aurelia. Diminuarea stresului perceput în pregătirea competițională a sportivilor adolescenți prin tehnici de relaxare. In: Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei), 2022, nr. 3(29), pp. 90-102. ISSN 1857-0623. DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3636.v29i3.90-102
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 3(29) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636

Diminuarea stresului perceput în pregătirea competițională a sportivilor adolescenți prin tehnici de relaxare

Reducing perceived stress in competition training for adolescent athletes through relaxation techniques

DOI:https://doi.org/10.36120/2587-3636.v29i3.90-102
CZU: 159.922.8:159.942.5+796

Pag. 90-102

Nicolescu Alexandra-Cristina1, Glavan Aurelia2
 
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
 
 
Disponibil în IBN: 5 ianuarie 2023


Rezumat

În cadrul acestui studiu a fost evaluat stresul perceput de către sportivi și dansatori de performanță în perioada precompetițională la adolescenți și tineri. Pentru construirea unor mecanisme funcționale adecvate de gestionare a stresului la tinerii sportivi și dansatori este necesară o pregătire mentală, o bună pregătire psihologică. Rezultatele obținute demonstrează că nivelul de stres perceput în perioada precompetițională a sportivilor adolescenți poate fi diminuat și nivelul de stimă de sine poate fi îmbunătățit, aplicând un Program de intervenție prin tehnici de relaxare psihologică.

This study assessed the stress perceived by athletes and performance dancers in the precompetitive period in adolescents and young adults. In order to build adequate functional mechanisms for managing stress in young athletes and dancers, a mental preparation, a good psychological preparation, is necessary. The obtained results demonstrate that the level of stress perceived in the pre-competitive period of adolescent athletes can be reduced and the level of self-esteem can be improved, applying an Intervention Program through psychological relaxation techniques.

Cuvinte-cheie
stres, intervenţie psihologică, tehnici de relaxare, anxietate, stimă de sine, performanţă, competiţie,

psychological intervention, relaxation techniques, anxiety, self-esteem, performance, Competition