IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(116) pentru cuvîntul-cheie "Human resources"
Dezvoltarea imaginii instituţiei de învăţământ superior prin creşterea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii
Bîrcă Alic
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-36. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanţa formării inteligenţei emoţionale la studenţii pedagogi
Rusu Elena
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-35. Vizualizări-1047
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența și eficacitatea instituțiilor publice - instrument de bună guvernare a comunităților locale
Baxan Oleg
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-39. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реадаптация человеческих ресурсов Молдовы в условиях глобализации
Guseinov Igor
Молдавская экономическая академия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consecințele economice ale migrației forței de muncă
Cojocaru Virginia, Lazari Silvia, Amoun Habashi Manal
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Behavior of Human Resources on the Labor Market in the Republic of Moldova
Buicli Olga
Academy of Economic Studies of Moldova
Analele Universităţii Ovidius, Seria: Ştiinţe Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2393-3119 /ISSNe 2393-3127
Disponibil online 18 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza economică a modalităţilor inovatoare de stimulare a resurselor umane din întreprinderi mici şi mijlocii în economia cunoaşterii
Guţu Corneliu1, Creţu Raluca-Florentina2
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-90. Vizualizări-1178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea performanțelor individuale - etapă determinantă în dezvoltarea managementului carierei funcționarului public
Graur Oleg
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovațiile ca element a securității naționale
Andreeva Tatiana1, Grosu Evghenii2
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperarea internațională universitară ca element al progresului
Elsaied Ibrahim
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The education system knowledge and tools to improve processes and reduce gaps in society
Amar Ravit
Free International University of Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-1132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Echipa managerială în condițiile globalizării probleme, performanțe, competențe
Guzun Stela
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-911
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concept delimitations of budget as efficient tool in the management structure of the enterpretise
Spoială Alina
Free International University of Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul şi logica de formare a procedeelor organizaţionale şi economice utilizate în managementul potenţialului uman
Bunici Nelea
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația – instrument în asigurarea securității naționale
Curoş Liudmila
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideratii privind managementul activitatii organizatiei cooperatiste de consum în contextul integrarii în managementul European
Graur Elena
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.28. 2016. Iași, România. ISBN 978-606-685-476-4.
Disponibil online 27 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța, principiile și planificarea angajării resurselor umane
Cărbune Natalia
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 4. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-45-971-6 (PDF).
Disponibil online 31 December, 2023. Descarcări-32. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța resurselor umane în domeniul administrației publice
Savcenco Silvia
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-61. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte conceptuale ale managementului resurselor umane în sfera autoritaților publice
Savcenco Silvia
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-89. Vizualizări-799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea JazzHR pentru automatizarea procesului de recrutare
Gujuman Lucia1, Sava Lilia1, Sorochin Serafima1, Mardari Tamara2
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 116