IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Conferinţă ştiinţifică internaţională aniversară" Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare, 1
Chișinău, Moldova, 13-20 octombrie 2017
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
Cautare
Locul publicării: Chişinău
Editura: "Print-Caro" SRL
Anul publicării: 2018
Numărul de pagini: 300
ISBN: 978-9975-3168-7-3
CZU: 082:378(478-25)=135.1=111=161.1 U 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2023  44CZU
  2018  43CZU
Disponibil în IBN: 27 februarie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (5)Ştiinţe agricole (2)Filologie (6)Biologie (2)Istorie (1)Economie (58)Filosofie (2)Drept (6)Pedagogie (5)Medicină (3)Studiul artelor, culturologie (1)Sociologie (11)Ştiinţe politice (2)Administrare publică (2)