IBN
Закрыть
Sava Lilia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 21. Publicaţii peste hotare - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole cat. B+ - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 21
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 13

2022 - 1

Strategies for professional development of staff in economic entities in the field of ICT
Sava Lilia1 , Nistiriuc Pavel1 , Gujuman Lucia1 , Tirşu Valentina2 , Sorochin Serafima1
1 Technical University of Moldova,
2 State University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 5(1) / 2022 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Politica de marketing a furnizorilor de servicii sub influența comportamentului consumatorilor pe piața comunicațiilor electronice
Gujuman Lucia1 , Sava Lilia1 , Vinocurova Marina2 , Sorochin Serafima1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova"
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Renewal of Moldova's tourism industry based on current global trends
Vinokurova Marina1 , Sorochin Serafima2 , Sava Lilia2 , Gujuman Lucia2
1 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova",
2 Technical University of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategies for professional development of staff in economic entities in the field of ICT
Sava Lilia , Nistiriuc Pavel , Gujuman Lucia , Sorochin Serafima
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia a 11-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de dezvoltare profesională a femeilor în domeniul TIC
Sava Lilia1 , Gujuman Lucia1 , Sorochin Serafima1 , Vinocurova Marina2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova"
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.39. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 11 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stresul profesional şi performanţa în muncă
Sorochin Serafima1 , Sava Lilia1 , Gujuman Lucia1 , Vinocurova Marina2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova"
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.39. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 11 December, 2021. Descarcări-43. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The specific of IT Recruitment and what is the biggest challenge for an IT Recruiter
Gujuman Lucia , Sava Lilia , Sorochin Serafima , Mardari Tamara
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia a 11-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The specific of IT Recruitment and what is the biggest challenge for an IT Recruiter
Gujuman Lucia , Sava Lilia , Sorochin Serafima , Mardari Tamara
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia a 11-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Analiza situaței curente din sfera inovațională din Republica Moldova
Sorochin Serafima , Sava Lilia , Gujuman Lucia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea și creativitatea profesională a personalului din perspectiva organizației și a angajatului
Sava Lilia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Creativitatea şi dezvoltarea personală : dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. 1. 2020. România, Iaşi. ISBN 978-606-685-717-8.
Disponibil online 11 February, 2021. Descarcări-33. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea și creativitatea profesională a personalului din perspectiva organizației și a angajatului
Sava Lilia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. I. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-717-8.
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea și creativitatea profesională a personalului prin prisma organizației și a angajatului
Sava Lilia
Technical University of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea JazzHR pentru automatizarea procesului de recrutare
Gujuman Lucia1 , Sava Lilia1 , Sorochin Serafima1 , Mardari Tamara2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Compania "StarNet"
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme privind evaluarea și contabilitatea veniturilor în instituțiile economice din Republica Moldova
Sava Lilia1 , Gujuman Lucia1 , Lavrenciuc Lilia2 , Sorochin Serafima1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Competitiveness of the TIC sector in the Republic of Moldova from the investment perspective
Gujuman Lucia , Sava Lilia
State University of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolution and modification of the income tax from salary in the Republic of Moldova
Sava Lilia , Gujuman Lucia , Lavrenciuc Lilia
State University of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 11

Întreprinderea virtuală-formă inovativă de organizare a micului business în contextul economiei informaționale
Jalba Elena , Sava Lilia , Gujuman Lucia , Sorochin Serafima
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 2 June, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza tehnicilor moderne pentru învățarea rapidă și eficientă
Sorochin Serafima , Sava Lilia , Goncearu Natalia , Alexei (Lachi) Arina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 3 June, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele managementului instruirii profesionale permanente a personalului
Sorochin Serafima , Morozan Pavel , Sava Lilia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Teze. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea Lean Six Sigma
Morozan Pavel , Sorochin Serafima , Sava Lilia , Cristea Ecaterina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 2 June, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 36