IBN
Закрыть
Gujuman Lucia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 11.
Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 11

2022 - 1

Strategies for professional development of staff in economic entities in the field of ICT
Sava Lilia1 , Nistiriuc Pavel1 , Gujuman Lucia1 , Tirşu Valentina2 , Sorochin Serafima1
1 Technical University of Moldova,
2 Moldova State University
Journal of Social Sciences
Vol. 5, Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Politica de marketing a furnizorilor de servicii sub influența comportamentului consumatorilor pe piața comunicațiilor electronice
Gujuman Lucia1 , Sava Lilia1 , Vinocurova Marina2 , Sorochin Serafima1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova"
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-64. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Renewal of Moldova's tourism industry based on current global trends
Vinokurova Marina1 , Sorochin Serafima2 , Sava Lilia2 , Gujuman Lucia2
1 International Institute of Management IMI-NOVA,
2 Technical University of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategies for professional development of staff in economic entities in the field of ICT
Sava Lilia , Nistiriuk P. , Gujuman Lucia , Sorochin Serafima
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de dezvoltare profesională a femeilor în domeniul TIC
Sava Lilia1 , Gujuman Lucia1 , Sorochin Serafima1 , Vinocurova Marina2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova"
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.39. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 11 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stresul profesional şi performanţa în muncă
Sorochin Serafima1 , Sava Lilia1 , Gujuman Lucia1 , Vinocurova Marina2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova"
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.39. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 11 December, 2021. Descarcări-63. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The specific of IT Recruitment and what is the biggest challenge for an IT Recruiter
Gujuman Lucia , Sava Lilia , Sorochin Serafima , Mardari Tamara
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The specific of IT Recruitment and what is the biggest challenge for an IT Recruiter
Gujuman Lucia , Sava Lilia , Sorochin Serafima , Mardari Tamara
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-37. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Analiza situaței curente din sfera inovațională din Republica Moldova
Sorochin Serafima , Sava Lilia , Gujuman Lucia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea JazzHR pentru automatizarea procesului de recrutare
Gujuman Lucia1 , Sava Lilia1 , Sorochin Serafima1 , Mardari Tamara2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Compania "StarNet"
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme privind evaluarea și contabilitatea veniturilor în instituțiile economice din Republica Moldova
Sava Lilia1 , Gujuman Lucia1 , Lavrenciuc Lilia2 , Sorochin Serafima1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Competitiveness of the TIC sector in the Republic of Moldova from the investment perspective
Gujuman Lucia , Sava Lilia
Moldova State University
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolution and modification of the income tax from salary in the Republic of Moldova
Sava Lilia , Gujuman Lucia , Lavrenciuc Lilia
Moldova State University
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Întreprinderea virtuală-formă inovativă de organizare a micului business în contextul economiei informaționale
Jalba Elena , Sava Lilia , Gujuman Lucia , Sorochin Serafima
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 2 June, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea sectorului de comunicații electronice din Republica Moldova prin prisma investițiilor
Gujuman Lucia , Sava Lilia
Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea profesională a personalului prin prisma entităților economice din Republica Moldova
Sava Lilia , Gujuman Lucia
Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
imactul investitiilor asupra creșterii economice
Gujuman Lucia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 2 June, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele dezvoltării TIC - indicator unic al analizei nivelului dezvoltării TIC în țările din întreaga lume
Gujuman Lucia1 , Sava Lilia1 , Gujuman Maria2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Alex and Androsoft SRL
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul inovational și direcții de perfecționare în ramura de telecomunicații
Vasilița Maricica , Sava Lilia , Sorochin Serafima , Gujuman Lucia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 2 June, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Evaluarea performanțelor individuale prin feedback multisursă sau feedback 360 de grade
Morozan Pavel , Gujuman Lucia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-97. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța matricei SWOT În planificarea managerială a S.A ”Moldtelecom„
Emandei Angela , Trocin Elena , Gujuman Lucia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-33. Vizualizări-886
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Dezvoltarea capitalului uman prin alocarea investițiilor in potențialul intelectual
Sava Lilia , Gujuman Lucia , Sorochin Serafima , Grițco Maria , Bețivu Natalia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 5. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 24 May, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța comerțului electronic in procesul globalizării ramurii de telecomunicații și a economiei naționale
Gujuman Lucia , Sava Lilia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 5. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 24 May, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Analiza şi strategii de dezvoltare a personalului în ramura de telecomunicaţii
Sava Lilia , Grițco Maria , Gujuman Lucia , Sorochin Serafima
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de îmbunătățire a indicatorilor echilibrului financiar în ramura de TLC
Sava Lilia , Gujuman Lucia , Sorochin Serafima , Grițco Maria , Guiban Suzana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţia studenților în dezvoltarea creativităţii
Sorochin Serafima , Sava Lilia , Gujuman Lucia , Grițco Maria
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea implementării sistemului de iluminat inteligent în instituțiile de învațămînt din R. Moldova
Gujuman Lucia , Sava Lilia , Sorochin Serafima , Grițco Mariana , Guiban Suzana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Procesul inovaţional ca factor de sporire a performanţelor întreprinderii
Gujuman Lucia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Economica
Nr. 1(61) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-829
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 28 of 28