IBN
Закрыть
Sorochin Serafima
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 23. Publicaţii peste hotare - 8.
Teze/Rezumate în culegeri - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 8
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 8

2022 - 2

Strategies for professional development of staff in economic entities in the field of ICT
Sava Lilia1 , Nistiriuc Pavel1 , Gujuman Lucia1 , Tirşu Valentina2 , Sorochin Serafima1
1 Technical University of Moldova,
2 Moldova State University
Journal of Social Sciences
Vol. 5, Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wine tourism of Moldova: ways out of the crisis
Vinokurova Marina1 , Sorochin Serafima2
1 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova",
2 Technical University of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.42. 2022. Iași, România. ISSN 2971- 8740 ISSN- L 2971- 8740.
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

Politica de marketing a furnizorilor de servicii sub influența comportamentului consumatorilor pe piața comunicațiilor electronice
Gujuman Lucia1 , Sava Lilia1 , Vinocurova Marina2 , Sorochin Serafima1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova"
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-61. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihosomatica mod de comunicare
Sorochin Serafima
Universitatea Tehnică a Moldovei
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a IX-a. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3405-3-3.
Disponibil online 29 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Renewal of Moldova's tourism industry based on current global trends
Vinokurova Marina1 , Sorochin Serafima2 , Sava Lilia2 , Gujuman Lucia2
1 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova",
2 Technical University of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategies for professional development of staff in economic entities in the field of ICT
Sava Lilia , Nistiriuk P. , Gujuman Lucia , Sorochin Serafima
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de dezvoltare profesională a femeilor în domeniul TIC
Sava Lilia1 , Gujuman Lucia1 , Sorochin Serafima1 , Vinocurova Marina2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova"
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.39. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 11 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stresul profesional şi performanţa în muncă
Sorochin Serafima1 , Sava Lilia1 , Gujuman Lucia1 , Vinocurova Marina2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova"
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.39. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 11 December, 2021. Descarcări-63. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The specific of IT Recruitment and what is the biggest challenge for an IT Recruiter
Gujuman Lucia , Sava Lilia , Sorochin Serafima , Mardari Tamara
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The specific of IT Recruitment and what is the biggest challenge for an IT Recruiter
Gujuman Lucia , Sava Lilia , Sorochin Serafima , Mardari Tamara
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-34. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Analiza sistemelor de operare pentru calculatoarele personale
Sorochin Serafima , Sava Lilia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a VIII-a. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3405-1-9.
Disponibil online 21 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza situaței curente din sfera inovațională din Republica Moldova
Sorochin Serafima , Sava Lilia , Gujuman Lucia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea elementelor constituente ale competenței profesionale la elevi
Sava Lilia , Sorochin Serafima
Universitatea Tehnică a Moldovei
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a VIII-a. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3405-1-9.
Disponibil online 21 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea JazzHR pentru automatizarea procesului de recrutare
Gujuman Lucia1 , Sava Lilia1 , Sorochin Serafima1 , Mardari Tamara2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Compania "StarNet"
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme privind evaluarea și contabilitatea veniturilor în instituțiile economice din Republica Moldova
Sava Lilia1 , Gujuman Lucia1 , Lavrenciuc Lilia2 , Sorochin Serafima1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 10

Întreprinderea virtuală-formă inovativă de organizare a micului business în contextul economiei informaționale
Jalba Elena , Sava Lilia , Gujuman Lucia , Sorochin Serafima
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 2 June, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza modelelor de detecție a intruziunilor modern
Alexei (Lachi) Arina , Sorochin Serafima
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 4 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza tehnicilor moderne pentru învățarea rapidă și eficientă
Sorochin Serafima , Sava Lilia , Goncearu Natalia , Alexei (Lachi) Arina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 3 June, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele managementului instruirii profesionale permanente a personalului
Sorochin Serafima , Morozan Pavel , Sava Lilia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea Lean Six Sigma
Morozan Pavel , Sorochin Serafima , Sava Lilia , Cristea Ecaterina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 2 June, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea tehnicilor moderne utilizate la instruirea rapidă şi eficientă a studenţilor
Sorochin Serafima , Sava Lilia , Morozan Pavel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Express methodology for predicting the effectiveness of promotional activities for small businesses
Vinocurova Marina1 , Sorochin Serafima2
1 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova",
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 2 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul inovational și direcții de perfecționare în ramura de telecomunicații
Vasilița Maricica , Sava Lilia , Sorochin Serafima , Gujuman Lucia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 2 June, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea sistemelor de operare pentru calculatoare personale
Sorochin Serafima , Cuibani Mihai , Alexei (Lachi) Arina , Sava Lilia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 4 June, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Европейский опыт развития человеческих ресурсов для микробизнеса: актуальность и алгоритм воплощения для Республики Молдова
Sorochin Serafima1 , Vinocurova Marina2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova"
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 2 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-715
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Metodologia determinarii nivelului radiaţiei emis de telefoanele mobile
Sorochin Serafima , Morozan Pavel , Alexei (Lachi) Arina , Sava Lilia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 25 October, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia detrminarii nivelului de radiaţie emis de echipamentele radio. SAR (SAR - Specific Absorbtion Rate)
Sorochin Serafima , Alexei (Lachi) Arina , Morozan Pavel , Sava Lilia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 25 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optical fibers and dispersion in optical fibers Types of dispersion
Morozan Pavel , Sorochin Serafima , Alexei (Lachi) Arina , Sava Lilia
Technical University of Moldova
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 23 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Primul pas în cîștigarea succesului – fixarea obiectivelor
Cuibani Mihai , Sorochin Serafima , Moscalciuc Constantin
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihomatica de la impresie la realitate
Emandei Angela , Trocin Elena , Sorochin Serafima
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suprasarcina profesională- factor de stres
Hâncu Mihaela , Sorochin Serafima
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The tipology of dispersion and methods of combating it
Morozan Pavel , Sorochin Serafima , Moscalciuc Constantin
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Dezvoltarea capitalului uman prin alocarea investițiilor in potențialul intelectual
Sava Lilia , Gujuman Lucia , Sorochin Serafima , Grițco Maria , Bețivu Natalia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 5. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 24 May, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Analiza şi strategii de dezvoltare a personalului în ramura de telecomunicaţii
Sava Lilia , Grițco Maria , Gujuman Lucia , Sorochin Serafima
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de îmbunătățire a indicatorilor echilibrului financiar în ramura de TLC
Sava Lilia , Gujuman Lucia , Sorochin Serafima , Grițco Maria , Guiban Suzana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţia studenților în dezvoltarea creativităţii
Sorochin Serafima , Sava Lilia , Gujuman Lucia , Grițco Maria
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea implementării sistemului de iluminat inteligent în instituțiile de învațămînt din R. Moldova
Gujuman Lucia , Sava Lilia , Sorochin Serafima , Grițco Mariana , Guiban Suzana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 37 of 37