IBN
Закрыть

46Publicaţii

1861Descărcări

31335Vizualizări

Rusu Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 41.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 37

2023 - 3

Considerente privind exprimarea comportamentelor pro şi antisociale la elevii din colegii
Rusu Elena , Lungu Adrian , Vacari Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cercetarea pedagogică: exigențe contemporane și perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-867-1 (PDF).
Disponibil online 10 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligenţa emoțională în activitatea managerială
Rusu Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cercetarea pedagogică: exigențe contemporane și perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-867-1 (PDF).
Disponibil online 9 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul și specificul consilierii educaționale în mediu universitar
Rusu Elena , Frujină Ioana Georgiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cercetarea pedagogică: exigențe contemporane și perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-867-1 (PDF).
Disponibil online 11 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Bariere în comunicarea managerială în instituțiile de învățământ gimnazial
Pîrgari Rovim , Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-35. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Configurări manageriale în organizarea eficientă a comunicării instituționale în cadrul școlii
Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeManagementul educaţional. Pedagogia școlii superioare
Vol.6. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 6 April, 2022. Descarcări-40. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerente semnificative în formarea competenței socioemoționale a studenților pedagogi
Cucereavîi Elena , Rusu Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-46-669-1.
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creaţia ştiinţifică, stilul gândirii ştiinţifice şi metodele de cercetare ştiinţifică, parte integrală a competenţei de cercetare a studenţilor pedagogi
Silistraru Nicolae , Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeManagementul educaţional. Pedagogia școlii superioare
Vol.6. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 6 April, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere manageriale de rezolvare a conflictelor în mediul școlar
Rusu Daniela , Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeManagementul educaţional. Pedagogia școlii superioare
Vol.6. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 6 April, 2022. Descarcări-52. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențe relevante ale competenței socioemoționale în procesul educaţional
Cucereavîi Elena , Rusu Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-46-669-1.
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Comunicarea managerială ca fenomen organizaţional în instituţii
Puțuntică Gabriela , Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicării manageriale și a informării manageriale în asigurarea succesului organizațional în instituţiile de învățământ
Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demers managerial de influență educațională asupra comportamentelor ce provoacă conflicte la elevii din ciclul primar
Rusu Elena , Rusu Daniela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deziderate actuale în activitatea educatorului-manager
Puțuntică Lilia , Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația pentru rezolvarea conflictelor la elevii din ciclul liceal
Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medierea ca modalitate alternativă de soluționare a conflictelor la elevii din ciclul primar
Rusu Daniela , Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4.
Disponibil online 10 January, 2022. Descarcări-33. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transdisciplinarite-une nouvelle approche de l’apprentissage dans l’enseignement professionnel
Rusu Elena
Colegiul Tehnic Agricol din Soroca
Empowering english language educators through action research
Ediția 7. 2021. Bălţi, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-263-4.
Disponibil online 19 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Climatul psihologic – consecinţă a comunicării manageriale în instituțiile de învățământ superior
Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demersul managerial de influență educațională asupra relațiilor interpersonale la elevii din ciclul liceal
Gladcenco Marina , Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-302-8.
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni metodologice privind dezvoltarea operaţiilor gândirii la elevii din ciclul primar
Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-48. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de influență asupra comunicării manageriale
Puțuntică Gabriela , Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-302-8.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-967
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea culturii sănătății și promovarea modului sănătos de viaţă la elevi
Rusu Elena , Moşanu-Şupac Lora
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-67. Vizualizări-1079
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul grupei de preșcolari
Puțuntică Lilia , Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-302-8.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolurile cadrului didactic manager în dezvoltarea creativității la elevii din ciclul primar în cadrul lecțiilor de limbă engleză
Gladcenco Marina , Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul manifestării creativității lingvistice la elevii din ciclul primar în cadrul lecțiilor de limba engleză
Gladcenco Marina , Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-302-8.
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Managementul activităţii ludice în perioada şcolară mică
Nicolau Lidia , Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi Management Educaţional
Vol. 5. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-267-0.
Disponibil online 25 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul conflictelor interpersonale în clasa de elevi
Lazari Lidia1 , Rusu Elena2
1 Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport Rezina,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi Management Educaţional
Vol. 5. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-267-0.
Disponibil online 25 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul dezvoltării atenţiei la copiii preşcolari
Rusu Elena1 , Pogîlă Larisa2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Grădiniţa Nr.2, s. Cojuşna, r. Străşeni
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi Management Educaţional
Vol. 5. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-267-0.
Disponibil online 25 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul lecției și rolul profesorului manager în procesul de învățare eficientă
Braicov Luminiţa1 , Rusu Elena2
1 Liceul Teoretic „Ion Creangă“, Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi Management Educaţional
Vol. 5. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-267-0.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipuri de comportament în comunicarea educațională
Borș Olga , Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicație în învățământul primar
Jeverdan Elena , Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Aplicarea terapiei cognitive comportamentale în bulimia nervoasă la tineri. Studiu de caz
Glavan Aurelia , Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-426. Vizualizări-2225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici psihopedagogice ale copiilor cu sindromul de hiperactivitate cu deficit de atenție
Glavan Aurelia , Rusu Elena , Scripa Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi managementul educaţiei
Vol. 5. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-233-5.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementului conflictelor in instituțiile de învățământ
Lazari Lilia1 , Rusu Elena2
1 Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport Rezina,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Şcolii Superioare şi Psihopedagogice
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-250-2.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-91. Vizualizări-871
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medierea conflictelor la elevii din ciclul primar
Rusu Elena1 , Cebotaru Lilia2 , Cechir Tatiana2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Direcţia Învăţămînt Cantemir
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi managementul educaţiei
Vol. 5. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-233-5.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația gândirii în sistemul proceselor psihice şi însuşirilor personalităţii elevului din ciclul primar
Rusu Elena1 , Cebotaru Lilia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Gimnaziul „M. Eminescu”, or. Cantemir
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Şcolii Superioare şi Psihopedagogice
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-250-2.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-55. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea jocurilor logico-matematice în educarea elevilor de vârstă şcolară mică
Rusu Elena , Nicolau Lidia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-239-7.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-788
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Factorii şi consecinţele stresului profesional la cadrele didactice
Rusu Elena , Glavan Aurelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-1228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul factorilor stresanţi asupra comportamentului adolescenţilor
Moşanu-Şupac Lora , Rusu Elena , Glavan Aurelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(105) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 May, 2017. Descarcări-120. Vizualizări-1030
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul, interferenţele şi valoarea inteligenţei emoţionale în asigurarea succesului profesional al cadrelor didactice
Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(105) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 May, 2017. Descarcări-58. Vizualizări-923
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Abordări conceptuale în studiul inteligenţei emoţionale
Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(8) / 2016 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-343. Vizualizări-1539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Competenţele psihosciale deziderat prioritar în procesul educational
Silistraru Nicolae , Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de aniProbleme actuale ale ștințelor sociale și umanistice
Vol. 2 . 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-160-4.
Disponibil online 28 July, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligenţa emoţională şi valoarea ei în dezvoltarea competenţelor emoţionale a cadrelor didactice în formare
Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de aniProbleme actuale ale ștințelor sociale și umanistice
Vol. 2 . 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-160-4.
Disponibil online 28 July, 2019. Descarcări-44. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele şi factori care influenţează stilul de viaţă al studenţilor
Moşanu-Şupac Lora , Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de aniProbleme actuale ale ștințelor sociale și umanistice
Vol. 2 . 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-160-4.
Disponibil online 28 July, 2019. Descarcări-105. Vizualizări-976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Considerente privind adaptarea şcolară psihosocială a copiilor
Moşanu-Şupac Lora , Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-133-8.
Disponibil online 16 October, 2019. Descarcări-72. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa inteligenţei emoţionale în aprecierea profilului de competenţă la studenţii pedagogi
Silistraru Nicolae , Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-133-8.
Disponibil online 16 October, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Relevanţa formării inteligenţei emoţionale la studenţii pedagogi
Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-35. Vizualizări-1039
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 46 of 46