Comunicarea managerială – factor al asigurării continuității între cicluri de învățământ superior
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
289 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-05 19:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005.57:378.046.16 (1)
Operații în management. Direcții (148)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1681)
SM ISO690:2012
ŢURCANU, Carolina. Comunicarea managerială – factor al asigurării continuității între cicluri de învățământ superior. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2019, nr. 9(129), pp. 45-51. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Comunicarea managerială – factor al asigurării continuității între cicluri de învățământ superior

Managerial communication – a factor of enssuring continuity between higher education cycles


CZU: 005.57:378.046.16
Pag. 45-51

Ţurcanu Carolina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 februarie 2020


Rezumat

În articol pentru prima dată se încearcă a aborda problema privind comunicarea managerială din perspectiva realizării interconexiunii și continuității între cicluri de învățământ superior. Pornind de la analiza comunicării manageriale ca fenomen organizațional, a funcțiilor și demersurilor comunicării manageriale, sunt stabilite sursele și registrele acestui proces privind asigurarea integralității instituționale. Accentul a fost pus pe astfel de mecanisme, ca: informarea, transmiterea deciziilor, motivarea cadrelor manageriale și didactice, realizarea feedback-ului etc.

In the given article we try to address the problem of managerial communication from the perspective of achieving the interconnection and continuity between cycles of higher education for the first time. Starting from the analysis of managerial communication as an organizational phenomenon, only the sources and registers of this process regarding the assurance of institutional integrity are established. Emphasis has been placed on s

Cuvinte-cheie
comunicare, management, comunicare managerială, funcțiile comunicării manageriale, registre de comunicare managerială, continuitate și interconexiune în învățământ, tipuri de comunicare, stiluri de comunicare managerială,

communication, management, managerial communication, functions of managerial communication, records of managerial communication, continuity and interconnection in education, types of communication, styles of managerial communication