IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(113) pentru cuvîntul-cheie "management"

Evoluţia dezvoltării managementului facilitar

Litvin Eugeniu
Academy of Economic Studies of Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte contemporane ale activității metodice în instituțiile de învățământ preuniversitar

Cojocaru Victoria1, Istrate-Stefanescu Adriana2
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul activității turistice în raport cu componentele sistemului informațonal contabil

Costețchi-Jușca Oxana
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Volumul V. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 1 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul proiectelor educaționale la nivelul învățământului preuniversitar

Nastasă Anca-Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delimitări conceptuale ale managementului

Istrate-Stefanescu Adriana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stilul de conducere al școlii în perspectiva eficienței educației: considerații conceptuale și praxiologice

Călin Iuliana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Управление учебной деятельностью учащихся в ходе педагогического процесса

Şofron Larisa
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul timpului în implementarea curriculumului educațional

Cojocaru Vasile, Melnic Natalia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea performanțelor funcționarilor publici în administrația publică locală. Analiză comparativă între România și Republica Moldova

Cozma Ion, Terenti Alina
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza eficienței managementului performanțelor la întreprinderile publice şi private din Republica Moldova

Jorovlea Elvira
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul culturii manageriale şi liderismul în dezvoltarea organizaţională

Tofan Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ecosistemul de afaceri și elementele sale

Frunze Oleg
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte conceptuale ale eficienţei şi eficacităţii manageriale

Ţîmbaliuc Natalia
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 4. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-722-9.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţile gestionării întreprinderilor mici şi mijlocii

Negru Ion
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 4. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-722-9.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baza organizaţională a managementului strategic a turismului în Franţa

Crotenco Irina
Академия экономического образования Молдавии
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul activităţii inovative în instituţiile de învăţământ superior

Amar Ravit
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia implementării managementului de proiect în contextul dezvoltării economiei mondiale

Grossu Aliona
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul informaţiilor de securitate

Creanga Liliana1, Buzev Anatol2
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marketingul – supus criticilor de ansamblu

Udrescu Mircea, Coderie Constantin
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind metodologia delegării, stabilirea și comunicarea sarcinilor delegate
Şendrea Mariana, Buciuşcan Silvia
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 25 June, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 113