IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(376) pentru cuvîntul-cheie "communication"
Consideraţii metodologice de dezvoltare a competenţelor comunicative în cadrul cursului universitar de limbă străină
Grozav Parascovia, Diaconu Luminiţa
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-862
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interactivity - an infinite source of inspiration

Tîrsînă Daniela
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PR-ul politic şi promovarea imaginii instituţiilor politice – concepte teoretice

Codrean Natalia
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elemente de gândire formală în actele comunicării verbale

Mohorea Efim
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interactive university English classes

Coberman Natalia
State Agrarian University of Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Воспитательная деятельность в контексе системного подхода

Pașkov Aleksandr
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Limba - fenomen social

Mititelu Oxana
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-101-7..
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii activ-participative – demersuri acţionale eficiente de formare a competenţelor de comunicare a elevilor

Andriuță Liliana
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innovative classroom techniques of teaching specialized vocabulary at the intermediate level

Bashirov Oxana
State University of Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Теоретические аспекты и подходы к определению коммуникативной компетенции современного специалиста

Bilic Elena
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Воспитательная деятельность в контексе системного подхода

Pașkov Aleksandr
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Developing the communicative competence with the English class utilizing the interactive method Jeopardy! during the round-up lesson in the twelve-grade

Berger Matthew1, Tsirmpa Georgia2, Jelihovschii Sergiu3
3 Moldova Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-1051
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conflictul – baza unității artistice dramatice

Lupașcu Lidia
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul comunicării manageriale în dezvoltarea IMM-urilor din Republica Moldova - o problematică actuală în contextul globalizării

Carauș Viorica
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicarea eficientă în relațiile lucrător medical-pacient

Calmîc Nadejda
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metacomunicarea în relaţia medic-pacient

Stici Vlada
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repere etice ale comunicării medic-pacient în oncologie

Grachila Galina
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Семейная медиация как объект PR-деятельности

Autor Nou
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendințele dezvoltării marketingului online pentru susținerea afacerilor în Republica Moldova

Gangan Svetlana1, Doga Valeriu2, Bîrca Iulita2
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-51. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Determination of frequency deviation caused by Doppler effect on Earth-Moon-Earth communication

Ilco Valentin, Levineţ Nicolae, Secrieru Nicolae
Technical University of Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 376