IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-7(7) pentru cuvîntul-cheie "comunicare managerială"
Importanţa comunicării manageriale în exercitarea funcţiilor managementului
Carauș Viorica
Universitatea Tehnică a Moldovei
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(97) / 2016 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 9 May, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicarea managerială și semnificațiile acesteia în conducerea școlii

Bivol Teodor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicarea managerială – factor al asigurării continuității între cicluri de învățământ superior

Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizational culture & managerial communication – factors of assuring continuity between  higher education cycles

Ţurcanu Carolina, Guţu Vladimir
State University of Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea din perspectiva diverselor stiluri manageriale
Bratu Veronica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-25. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicarea managerială eNicientă – factor de realizare a obiectivelor instituției de învățământ

Gabuja Maria
Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv
Univers Pedagogic
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea managerială – factor de motivare/demotivare a cadrelor didactice din instituţia şcolară
Andriţchi Viorica, Galemba Stela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 April, 2014. Descarcări-17. Vizualizări-807
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-7 of 7