Competențele psihologului specializat în psihologia muncii şi organizaţională
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
104 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-09 21:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.9+316.334.2 (1)
Psihologie (1160)
Structură socială. Societatea ca sistem social (534)
SM ISO690:2012
GHIBAN, Alina-Mihaela. Competențele psihologului specializat în psihologia muncii şi organizaţională. In: Vector European. 2018, nr. 1, pp. 120-125. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Competențele psihologului specializat în psihologia muncii şi organizaţională

The skills of psychologist specialized in occupational and organizational psychology


CZU: 159.9+316.334.2
Pag. 120-125

Ghiban Alina-Mihaela
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 iunie 2019


Rezumat

Acest articol se bazează pe documente de lucru al APIO [Asociaţia de Psihologie Industrială şi Organizaţională] şi încearcă să reliefeze competenţele minim obligatorii ale psihologilor care lucrează în domeniul psihologiei muncii şi organizaţională şi importanţa sistemului de certificări transfrontaliere

This article is based on working documents of the AIOP [Association of Industrial and Organizational Psychology] and seeks to highlight the minimum obligatory skills of psychologists working in the field of work and organizational psychology and the importance of the cross-border certification system.

Cuvinte-cheie
psihologie organizațională, asociația de psihologie industrială și organizațională,

psychoologists woeking, Association of Industrial and Organizational Psychology

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-78866</doi_batch_id>
<timestamp>1597140867</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Studii Europene din Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Vector European</full_title>
<issn media_type='print'>23451106</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<issue>1</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Competențele psihologului specializat &icirc;n psihologia muncii şi organizaţională</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Alina-Mihaela</given_name>
<surname>Ghiban</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>120</first_page>
<last_page>125</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>