Unele aspecte actuale de formare a conceptelor științifice despre lume la studenți
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
103 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.015:001 (1)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1286)
Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale (893)
SM ISO690:2012
ŢÂGULEA, Ion. Unele aspecte actuale de formare a conceptelor științifice despre lume la studenți. In: Vector European. 2018, nr. 1, pp. 117-119. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Unele aspecte actuale de formare a conceptelor științifice despre lume la studenți

Some actual aspects of training students on scientific concepts of the world


CZU: 378.015:001
Pag. 117-119

Ţâgulea Ion
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 iunie 2019


Rezumat

Articolul tratează problema filosofică și cosmologică a cauzelor evoluării universului, motivele, forțele motrice, structuri și principiile constituirii materiale a universului. Se acordă atenție deosebită problemelor de interpretare a fenomenului „timp“ și a proprietăților acestuia, utile studențilorîncadruldisciplinelorfilosofice.

In the article the philosophical-cosmological problem of the causes of the evolution, driving forces, structures and material-pinning pinches of the universe is considered. Separately paid attention to the problem of interpretation of the phenomenon of "time" and its properties, useful forstudents at sessions on the objects of the philosophical cycle.

Cuvinte-cheie
timp, mişcare, spaţiu, Informaţie, materie,

time, motion, space, information, matter