Competențele psihologului specializat în psihologia muncii şi organizaţională
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
108 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-09 21:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.9+316.334.2 (1)
Psihologie (1162)
Structură socială. Societatea ca sistem social (536)
SM ISO690:2012
GHIBAN, Alina-Mihaela. Competențele psihologului specializat în psihologia muncii şi organizaţională. In: Vector European. 2018, nr. 1, pp. 120-125. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Competențele psihologului specializat în psihologia muncii şi organizaţională

The skills of psychologist specialized in occupational and organizational psychology


CZU: 159.9+316.334.2
Pag. 120-125

Ghiban Alina-Mihaela
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 iunie 2019


Rezumat

Acest articol se bazează pe documente de lucru al APIO [Asociaţia de Psihologie Industrială şi Organizaţională] şi încearcă să reliefeze competenţele minim obligatorii ale psihologilor care lucrează în domeniul psihologiei muncii şi organizaţională şi importanţa sistemului de certificări transfrontaliere

This article is based on working documents of the AIOP [Association of Industrial and Organizational Psychology] and seeks to highlight the minimum obligatory skills of psychologists working in the field of work and organizational psychology and the importance of the cross-border certification system.

Cuvinte-cheie
psihologie organizațională, asociația de psihologie industrială și organizațională,

psychoologists woeking, Association of Industrial and Organizational Psychology

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Krachni, O.</creatorName>
<affiliation>ROMSA, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Guerbous, L.</creatorName>
</creator>
<creator>
<creatorName>Benabid, S.</creatorName>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='en'>Luminescence spectra and crystal field calculation of Pr3+ ion in crystal LiYF4</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2005</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1810-648X</relatedIdentifier>
<dates>
<date dateType='Issued'>2005-01-05</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>Luminescence of LiYF4: Pr in the visible and near ultraviolet region is investigated. In 

the visible region, the emissions observed were attributed to intra-4f2
-configuration 
transitions. It has been shown that these transitions take place predominantly from 3
 P0 level 
and nonradiative relaxation rate between 3
 P0 and 1D2 is weak even at room temperature. The 
emission and excitation bands observed in the ultraviolet region were assigned to 4f2
 4f5d 
interconfigurational transitions. The energy levels of Pr3 
4f2 
configuration are fitted by using 
the crystal field method. The set of free-ion and crystal field parameters corresponding to the 
best fits allow to reproduce satisfactorily the experimental spectra. </description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>