Dimensiunile mediului familial şi rolul acestuia asupra conduitelor juvenile
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
38 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-06 22:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.356.2 (133)
Structură socială. Societatea ca sistem social (500)
SM ISO690:2012
DIŢA, Maria. Dimensiunile mediului familial şi rolul acestuia asupra conduitelor juvenile. In: Vector European. 2018, nr. 1, pp. 125-128. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Dimensiunile mediului familial şi rolul acestuia asupra conduitelor juvenile

The dimensions of the family environment and its role on juvenile behavior


CZU: 316.356.2
Pag. 125-128

Diţa Maria
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 iunie 2019


Rezumat

Devianţa juvenilă reprezintă o problemă socială de o deosebită actualitate, cu atât mai mult, cu cât politica instituţiilor educative, a instanţelor de socializare îşi dovedesc astăzi limitările şi neputinţele, generând mai mult ca oricând efecte negative, o parte din ele regăsindu-se la nivelul actelor delincvente comise de minori şi tineri proveniţi din diverse medii. Problema organizării vieţii de familie şi a consecinţelor ei funcţionale apare în germene în lucrările antichităţii şi a gânditorilor renascentişti, iar într-o perioadă istorică mai apropiată la socialiştii utopici. Iniţial metodele de cercetare a familiei au fost filologice, etnologice şi istorice, abia în secolul nostru concepându-se teorii şi cercetări sistematice, sociologice, psihologice, sexologice şi de psihopatologie familială.

Deviance delinquency is a social problem of great actuality, more than a lot of policy educational institutions, courts of socialization prove their today's limitations and infirmities, generating more than ever negative effects, some of them being found at delinquent acts committed by minors and young people from diverse backgrounds. The problem of organizing family life and its functional consequences in the bud appears in the works of antiquity and the Renaissance thinkers, and a historical period closer to the utopian socialists. Initially family research methods were philological, ethnological and historical only in our century concepându the theories and systematic studies, sociology, psychology, sexology and Family Psychopathology.

Cuvinte-cheie
devianță, familie, copii, conduită juvenilă,

deviance, family, children, behavior