Analiza indicilor de eficiență energetică a surselor de generare din Chișinău
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
365 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-22 10:28
SM ISO690:2012
CTITOR, Roman; BERZAN, Vladimir; OCLANSCHI, Ghenadie. Analiza indicilor de eficiență energetică a surselor de generare din Chișinău. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor. Volumul I, 16-18 noiembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2017, pp. 444-447. ISBN 978-9975-45-544-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I, 2017
Conferința "Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor"
Chișinău, Moldova, 16-18 noiembrie 2017

Analiza indicilor de eficiență energetică a surselor de generare din Chișinău


Pag. 444-447

Ctitor Roman1, Berzan Vladimir1, Oclanschi Ghenadie2
 
1 Institutul de Energetica al AŞM,
2 TERMOCOM SA
 
Disponibil în IBN: 11 aprilie 2019


Rezumat

În baza indicilor tehnico-economici de activitate a centralelor electrice cu termoficare și centralelor termice s-au determinat particularitățile lor de funcționare, s-a elaborat procedeul de calcul al diferitor indici de estimare cantitativă a eficienței funcționării surselor de generare. S-a constat, că utilizarea numai a unui număr redus de indicatori poate conduce la concluzii eronate privind estimarea eficienței de funcționare a surselor. Se propune de utilizat ca indicator generalizat mărimea denumită „plus valoare” în raport cu cheltuielile de procurare a combustibilului.

Cuvinte-cheie
energie termică, tarife producere și livrare, plus valoare, beneficiu economic

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-75622</cfResPublId>
<cfResPublDate>2017</cfResPublDate>
<cfVol>Volumul I</cfVol>
<cfStartPage>444</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-45-544-2</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/75622</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Analiza indicilor de eficiență energetică a surselor de generare din Chișinău</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>energie termică; tarife producere și livrare; plus valoare; beneficiu economic</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>&Icirc;n baza indicilor tehnico-economici de activitate a centralelor electrice cu termoficare și centralelor termice s-au determinat particularitățile lor de funcționare, s-a elaborat procedeul de calcul al diferitor indici de estimare cantitativă a eficienței funcționării surselor de generare. S-a constat, că utilizarea numai a unui număr redus de indicatori poate conduce la concluzii eronate privind estimarea eficienței de funcționare a surselor. Se propune de utilizat ca indicator generalizat mărimea denumită &bdquo;plus valoare&rdquo; &icirc;n raport cu cheltuielile de procurare a combustibilului.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-41232</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-1304</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-62418</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-41232</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-41232-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Ctitor</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Roman</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-1304</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-1304-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Берзан</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Владимир</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-62418</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-62418-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Oclanschi</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ghenadie</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>