Analiza indicilor de eficiență energetică a surselor de generare din Chișinău
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
359 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-22 10:28
SM ISO690:2012
CTITOR, Roman; BERZAN, Vladimir; OCLANSCHI, Ghenadie. Analiza indicilor de eficiență energetică a surselor de generare din Chișinău. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor. Volumul I, 16-18 noiembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2017, pp. 444-447. ISBN 978-9975-45-544-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I, 2017
Conferința "Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor"
Chișinău, Moldova, 16-18 noiembrie 2017

Analiza indicilor de eficiență energetică a surselor de generare din Chișinău


Pag. 444-447

Ctitor Roman1, Berzan Vladimir1, Oclanschi Ghenadie2
 
1 Institutul de Energetica al AŞM,
2 TERMOCOM SA
 
Disponibil în IBN: 11 aprilie 2019


Rezumat

În baza indicilor tehnico-economici de activitate a centralelor electrice cu termoficare și centralelor termice s-au determinat particularitățile lor de funcționare, s-a elaborat procedeul de calcul al diferitor indici de estimare cantitativă a eficienței funcționării surselor de generare. S-a constat, că utilizarea numai a unui număr redus de indicatori poate conduce la concluzii eronate privind estimarea eficienței de funcționare a surselor. Se propune de utilizat ca indicator generalizat mărimea denumită „plus valoare” în raport cu cheltuielile de procurare a combustibilului.

Cuvinte-cheie
energie termică, tarife producere și livrare, plus valoare, beneficiu economic

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Ctitor, R.P.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Energetica al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Berzan, V.P.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Energetica al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Oclanschi, G.</creatorName>
<affiliation>TERMOCOM SA, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Analiza indicilor de eficiență energetică a surselor de generare din Chișinău</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2017</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-45-544-2</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>energie termică</subject>
<subject>tarife producere și livrare</subject>
<subject>plus valoare</subject>
<subject>beneficiu economic</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2017</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>&Icirc;n baza indicilor tehnico-economici de activitate a centralelor electrice cu termoficare și centralelor termice s-au determinat particularitățile lor de funcționare, s-a elaborat procedeul de calcul al diferitor indici de estimare cantitativă a eficienței funcționării surselor de generare. S-a constat, că utilizarea numai a unui număr redus de indicatori poate conduce la concluzii eronate privind estimarea eficienței de funcționare a surselor. Se propune de utilizat ca indicator generalizat mărimea denumită &bdquo;plus valoare&rdquo; &icirc;n raport cu cheltuielile de procurare a combustibilului.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>