Analiza indicilor de eficiență energetică a surselor de generare din Chișinău
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
364 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-22 10:28
SM ISO690:2012
CTITOR, Roman; BERZAN, Vladimir; OCLANSCHI, Ghenadie. Analiza indicilor de eficiență energetică a surselor de generare din Chișinău. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor. Volumul I, 16-18 noiembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2017, pp. 444-447. ISBN 978-9975-45-544-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I, 2017
Conferința "Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor"
Chișinău, Moldova, 16-18 noiembrie 2017

Analiza indicilor de eficiență energetică a surselor de generare din Chișinău


Pag. 444-447

Ctitor Roman1, Berzan Vladimir1, Oclanschi Ghenadie2
 
1 Institutul de Energetica al AŞM,
2 TERMOCOM SA
 
Disponibil în IBN: 11 aprilie 2019


Rezumat

În baza indicilor tehnico-economici de activitate a centralelor electrice cu termoficare și centralelor termice s-au determinat particularitățile lor de funcționare, s-a elaborat procedeul de calcul al diferitor indici de estimare cantitativă a eficienței funcționării surselor de generare. S-a constat, că utilizarea numai a unui număr redus de indicatori poate conduce la concluzii eronate privind estimarea eficienței de funcționare a surselor. Se propune de utilizat ca indicator generalizat mărimea denumită „plus valoare” în raport cu cheltuielile de procurare a combustibilului.

Cuvinte-cheie
energie termică, tarife producere și livrare, plus valoare, beneficiu economic

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Ctitor, R.P.</dc:creator>
<dc:creator>Berzan, V.P.</dc:creator>
<dc:creator>Oclanschi, G.</dc:creator>
<dc:date>2017</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>&Icirc;n baza indicilor tehnico-economici de activitate a centralelor electrice cu termoficare și centralelor termice s-au determinat particularitățile lor de funcționare, s-a elaborat procedeul de calcul al diferitor indici de estimare cantitativă a eficienței funcționării surselor de generare. S-a constat, că utilizarea numai a unui număr redus de indicatori poate conduce la concluzii eronate privind estimarea eficienței de funcționare a surselor. Se propune de utilizat ca indicator generalizat mărimea denumită &bdquo;plus valoare&rdquo; &icirc;n raport cu cheltuielile de procurare a combustibilului.</p></dc:description>
<dc:source>Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor (Volumul I) 444-447</dc:source>
<dc:subject>energie termică</dc:subject>
<dc:subject>tarife producere și livrare</dc:subject>
<dc:subject>plus valoare</dc:subject>
<dc:subject>beneficiu economic</dc:subject>
<dc:title><p>Analiza indicilor de eficiență energetică a surselor de generare din Chișinău</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>