Localizarea pozăreii cablurilor subterane
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
203 0
SM ISO690:2012
TATIAN, Ivan. Localizarea pozăreii cablurilor subterane. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor. Volumul I, 16-18 noiembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2017, pp. 448-449. ISBN 978-9975-45-544-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I, 2017
Conferința "Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor"
Chișinău, Moldova, 16-18 noiembrie 2017

Localizarea pozăreii cablurilor subterane


Pag. 448-449

Tatian Ivan
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 11 aprilie 2019


Rezumat

În lucrare se prezintă conceptul și o descriere succintă a metodelor de localizare a pozării cablurilor electrice în teritoriu. Pentru pozare se utilizează metode pasive și active, precum și combinația acestor metode. Se prezintă unele recomandări privind utilizarea diferitor metode de determinare a pozării cablurilor și determinarea adâncimii plasării lui.

Cuvinte-cheie
cablu electric subteran, pozare, metode de locație, determinarea adâncimii pozării