IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-5(5) pentru cuvîntul-cheie "energie termică"

Dezvoltarea durabilă a sistemului de furnizare a energiei termice

Bădileanu Marina1, Ciumac Svetlana2
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 27 November, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alocarea cheltuielilor la o instalaţie de cogenerare pe baza raportului costurilor la CTE şi CT

Arion Valentin, Apreutesii Viorica
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I. 2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-145-7.
Disponibil online 1 August, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Perspectivele utilizării biocombustibilului solid în condiţiile Republicii Moldova

Muntean Alexandru1, Ivanova Tatiana2, Gudima Andrei1
Realizări şi perspective în mentenanţa utilajului agricol şi a autovehiculelor
Vol.28. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-218-7.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza indicilor de eficiență energetică a surselor de generare din Chișinău

Ctitor Roman1, Berzan Vladimir1, Oclanschi Ghenadie2
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

District Heating Systems in Republic of Moldova: Reality and Perspectives

Leu Vasile1, Cernei Mihai2
1 Technical University of Moldova,
2 State Agrarian University of Moldova
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1-3(42) / 2019 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5