The determination of oxidation behavior of white wines produced from local and european grape varieties using spectrophotometric method
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
527 14
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-23 11:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
663.221:634.85(4) (1)
Vin. Producerea vinului. Oenologie (353)
Viticultură. Viță de vie. Vii (497)
SM ISO690:2012
SCUTARU, Iurie; BALANUŢĂ, Anatol; ZGARDAN, Dan. The determination of oxidation behavior of white wines produced from local and european grape varieties using spectrophotometric method. In: Journal of Engineering Sciences. 2018, nr. 4, pp. 82-93. ISSN 2587-3474.
10.5281/zenodo.2576746
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 4 / 2018 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

The determination of oxidation behavior of white wines produced from local and european grape varieties using spectrophotometric method

Determinarea oxidabilității vinurilor albe produse din soiuri de struguri autohtone și europene prin metoda spectrofotometrică

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2576746
CZU: 663.221:634.85(4)

Pag. 82-93

Scutaru Iurie, Balanuţă Anatol, Zgardan Dan
 
Technical University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 martie 2019


Rezumat

The article deals with the oxidation processes of experimental wines produced from indigenous grape varieties Legenda, Viorica and European grapes Chardonnay, Sauvignon. The browning processes in wine are corelated with oxidation of hydroxycinnamates (hydroxycinnamic acids and their tartaric esters, HCAs) ‒ the most important group of phenolic compounds in white wines. The potential degree of wine colour changes has been appreciated using Polyphenols Oxidative Medium test (POM-test). The oxidative crocin bleaching (CBA – Crocin Bleaching Assay) has been studied using the method of competition kinetics. The comparative antioxidant capacity of wines has been determined with peroxy radicals 2,2'-Azobis (2-amidinopropane) dihydrochloride (AAPH).

În lucrare au fost examinate procesele de oxidare a vinurilor experimentale obținute din soiurile de struguri albe autohtone: Legenda, Viorica și soiuri de strugurii europene: Chardonnay, Sauvignon. Procesele de oxidare în vin sunt corelate cu oxidarea hidroxicinamatelor (acizii hidroxicarnic și a esterilor lor tartrici, HCA) - cel mai important grup de compuși fenolici din vinurile albe. Gradul potențial de modificare a culorii vinului a fost apreciat utilizând testul Polifenols Oxidative Medium (POM-test). Albirea oxidativă a crocinei (CBA - testul de albire a cristalelor) a fost analizată prin metoda cineticii concurențiale. Capacitatea antioxidantă comparativă a vinurilor a fost determinată cu radicali peroxidiclorhidrat de 2,2'-Azobis (2-amidinopropan) (AAPH).

Cuvinte-cheie
antioxidant capacity, crocin oxidative bleaching, flavonoids, hydroxycinnamates, Phenolic compounds, POM-test, wine oxidation.,

capacitate antioxidantă, albire oxidativă, crocină, flavonoide, hidroxicinamați, Compuşi fenolici, testul POM, oxidarea vinului

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>The determination of oxidation behavior of white wines produced from local and european grape varieties using spectrophotometric method</p>">
<meta name="citation_author" content="Scutaru Iurie">
<meta name="citation_author" content="Balanuţă Anatol">
<meta name="citation_author" content="Zgardan Dan">
<meta name="citation_publication_date" content="2018/12/31">
<meta name="citation_journal_title" content="Journal of Engineering Sciences">
<meta name="citation_issue" content="4">
<meta name="citation_firstpage" content="82">
<meta name="citation_lastpage" content="93">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/82-93.pdf">