Preocupările lui B. P. Hasdeu pentru ramificaţiile dialectale ale limbii
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
173 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-07 19:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1'28 (26)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (832)
SM ISO690:2012
PAVEL, Vasile. Preocupările lui B. P. Hasdeu pentru ramificaţiile dialectale ale limbii. In: Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european. Ediția a 10-a, 20 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Filologie, 2017, pp. 136-140.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția a 10-a, 2017
Conferința "Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european"
Ediţia a X-a, Chișinău, Moldova, 20 octombrie 2016

Preocupările lui B. P. Hasdeu pentru ramificaţiile dialectale ale limbii


CZU: 811.135.1'28
Pag. 136-140

Pavel Vasile
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 10 septembrie 2018


Rezumat

În opera lingvistică a lui B.P. Hasdeu problemele dialectologiei, româneşti şi generale, ocupă un loc important. Este iniţiator şi realizator al unor anchete dialectale prin corespondenţă cu un chestionar tematic, ajungând să fie considerat astfel precursor al geografiei lingvistice. A exprimat idei cu privire la baza dialectală a limbii literare, a cărei constituire este determinată de un „dialect dominant”. Concepţia sa asupra repartiţiei în cinci subdialecte a dialectului dacoromân corespunde în linii mari cu a dialectologilor români de astăzi. 

Les problèmes de dialectologie, roumaine et générale, occupe une place importante dans l’oeuvre linguistique de B.P. Hasdeu. Initiateur et réalisateur de certaines enquêtes dialectales par correspondance à l’aide d’un questionnaire thématique, il est arrivé à être considéré comme le précurseur de la géographie linguistique. En ce qui concerne la base dialectale de la langue littéraire, il a exprimé l’idée que sa constitution est déterminée par un «dialecte dominant». Sa conception sur la division du dialecte dacoroumain en cinq sous-dialectes correspond grosso modo à celle des dialectologues contemporains.

Cuvinte-cheie
dialect, anchetă dialectală, chestionar, geografie lingvistică, dialectologie, isoglosă

BibTeX Export

@article{ibn_65538,
author = {Pavel, V.C.},
title = {<p>Preocupările lui B. P. Hasdeu pentru ramificaţiile dialectale ale limbii</p>},
collection = {Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european},
year = {2017},
volume = {Ediția a 10-a},
pages = {136-140},
abstract = {(RO) <p>&Icirc;n opera lingvistică a lui B.P. Hasdeu problemele dialectologiei, rom&acirc;neşti şi generale, ocupă un loc important. Este iniţiator şi realizator al unor anchete dialectale prin corespondenţă cu un chestionar tematic, ajung&acirc;nd să fie considerat astfel precursor al geografiei lingvistice. A exprimat idei cu privire la baza dialectală a limbii literare, a cărei constituire este determinată de un &bdquo;dialect dominant&rdquo;. Concepţia sa asupra repartiţiei &icirc;n cinci subdialecte a dialectului dacorom&acirc;n corespunde &icirc;n linii mari cu a dialectologilor rom&acirc;ni de astăzi.&nbsp;</p>},
abstract = {(FR) <p>Les probl&egrave;mes de dialectologie, roumaine et g&eacute;n&eacute;rale, occupe une place importante dans l&rsquo;oeuvre linguistique de B.P. Hasdeu. Initiateur et r&eacute;alisateur de certaines enqu&ecirc;tes dialectales par correspondance &agrave; l&rsquo;aide d&rsquo;un questionnaire th&eacute;matique, il est arriv&eacute; &agrave; &ecirc;tre consid&eacute;r&eacute; comme le pr&eacute;curseur de la g&eacute;ographie linguistique. En ce qui concerne la base dialectale de la langue litt&eacute;raire, il a exprim&eacute; l&rsquo;id&eacute;e que sa constitution est d&eacute;termin&eacute;e par un &laquo;dialecte dominant&raquo;. Sa conception sur la division du dialecte dacoroumain en cinq sous-dialectes correspond <em>grosso modo </em>&agrave; celle des dialectologues contemporains.</p>},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/65538},
keywords = {dialect, anchetă dialectală, chestionar, geografie lingvistică, dialectologie, isoglosă}
}