De la „Cercați scripturile…” la Educația literar-artistică
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
139 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-08 09:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
82-1/-9:028.1.01+028.1.01 (1)
Literatură (1704)
Biblioteconomie (255)
SM ISO690:2012
PÂSLARU, Vladimir. De la „Cercați scripturile…” la Educația literar-artistică. In: Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european. Ediția a 10-a, 20 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Filologie, 2017, pp. 141-148.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția a 10-a, 2017
Conferința "Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european"
Ediţia a X-a, Chișinău, Moldova, 20 octombrie 2016

De la „Cercați scripturile…” la Educația literar-artistică


CZU: 82-1/-9:028.1.01+028.1.01
Pag. 141-148

Pâslaru Vladimir
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 10 septembrie 2018


Rezumat

Autorul punctează momentele-cheie ale devenirii lecturii în calitatea sa de cea mai importantă activitate umană – activitatea de devenire a ființei umane. Demonstrează apariția în cultura filosofică, estetică și pedagogică a conceptului dialogal despre literatură, în care cititorul obține statutul de cel de al doilea subiect creator al operei literare. Marchează caracteristicile definitorii ale lecturii ca activitate educativă, prezintă rezumativ componentele teoriei educației literar-artistice și propune propria definiție a lecturii.

The author highlights the key moments of reading as being the most important human activity – the activity of becoming a human being. He also demonstrates the emergence of the dialogical concept about literature in the philosophical, aesthetical and pedagogical culture, in which, the reader obtains the status of the second creator of the literary work. The author underlines the main characteristics of the reading activity as an educational activity and summarizes the components of literary-artistic education theory proposing his own definition of reading.

Cuvinte-cheie
cititor, lectură, educație literar-artistică (ELA), principii ale ELA, teleologie a ELA, conținuturi ale ELA, metodologie a ELA