IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(26) pentru indicele czu "811.135.1'28"

Contribuţia cercetătorilor basarabeni la culegerea şi publicarea unităţilor frazeologice regionale

CZU : 811.135.1'28'373.7
Sclifos Valeriu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. VII / 2007 / ISSN 1857-0976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţile morfologice ale graiurilor moldoveneşti din zona de nord în context general românesc

CZU : 811.135.1'282'366
Spînu Stela
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. IV / 2003 / ISSN 1857-0976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hărţile de motivaţie – o etapă nouă în istoria geografiei lingvistice

CZU : 811.135.1'286
Popovschi Liliana
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Nr. XIV / 2011 / ISSN 1857-0631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Graiurile populare în atenţia acad. Nicolae Corlăteanu

CZU : 811.135.1'282
Pavel Vasile
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Nr. XIV / 2011 / ISSN 1857-0631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politeţea şi rolul ei în procesul comunicării cu celălalt

 

CZU : 811.135.1'28+316.77
Constantinovici Elena
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Nr. XIV / 2011 / ISSN 1857-0631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preocupările lui B. P. Hasdeu pentru ramificaţiile dialectale ale limbii

CZU : 811.135.1'28
Pavel Vasile
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Nr. XIII / 2010 / ISSN 1857-0631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuvinte româneşti cu sensuri speciale în graiurile dacoromâne din sud-estul Ucrainei

CZU : 811.135.1'282.4
Pavel Vasile
Arta Medica
Nr. 6(39) / 2009 / ISSN 1810-1852
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termeni pentru hrană şi vestimentaţie în graiurile moldoveneşti din zona de nord (pe baza ALLR. Bas. vol. IV)

CZU : 811.135.1'28:[392.8+391:63]
Coţofană Margareta
Buletin de Lingvistica
Nr. 15-16 / 2015 / ISSN 1857-1948
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varietățile diatopice ale limbii române. Situația „limbii moldovenești”

CZU : 811.135.1'28'272
Botnari Liliana
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(2) / 2007 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Graiul românesc din Nordul Bucovinei: influenţă şi dăinuire în timp

CZU : 811.135.1'282.3
Pavel Vasile
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(1) / 2006 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionalismele – variantă diatopică a limbii române

CZU : 811.135.1'282
Molea Viorica
Limba Română
Nr. 4(254) / 2019 / ISSN 0235-9111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vitalitatea limbii române

CZU : 811.135.1'282
Brâncuș Grigore
Limba Română
Nr. 1(251) / 2019 / ISSN 0235-9111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre așa-zisa „limbă moldovenească”
CZU : 811.135.1'282.4
Coşeriu Eugeniu
Limba Română
Nr. 3(239) / 2017 / ISSN 0235-9111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii de dialectologie şi onomasiologie. Chişinău
CZU : 811.135.1'28'373
Popovschi Liliana
Philologia
Nr. 3-4(285-286) / 2016 / ISSN 0236-3119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Graiul românesc de la est de Prut: retrospective şi orientări în cercetarea dialectologică
CZU : 811.135.1'28(478)
Pavel Vasile
Philologia
Nr. 3-4(285-286) / 2016 / ISSN 0236-3119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe fonetice şi morfologice ale graiurilor moldovenești vorbite pe teritoriul Republicii Moldova
CZU : 811.135.1'28'342'366(478)
Spînu Stela
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hidronimia bazinului hidrografic al Prutului. Afluenţii de stânga râului
CZU : 811.135.1'28+811.135.1'373.21
Eremia Anatol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(35) / 2014 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depăşirea fenomenelor dialectale din exprimarea elevilor prin intermediul sarcinilor didactice pe niveluri
CZU : 373.3:811.135.1'282.2(478)
Cozari Ana
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(30) / 2015 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la lucrarea „Indice de termeni. Bază de date in dialectologie”
CZU : 811.135.1'282
Coţofană Margareta
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(25) / 2013 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Graiurile româneşti din Republica Moldova. Note lexicale

CZU : 811.135.1'282(478)
Spînu Stela
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
Nr. 4(45) / 2009 / ISSN 1068-3755 /ISSNe 1934-8002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26