Calitatea apei pârâului și fântânilor din localitatea Sireți
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
131 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-08-29 11:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[504.4.054+543.31](478) (1)
Știința mediului înconjurător (278)
Luarea probelor de apă și analiza (28)
SM ISO690:2012
MOŞANU, Elena; SANDU, Maria; LOZOVAN, Vasile; BÎRCA, Natalia; BEIU, Marina; CARP, Alina. Calitatea apei pârâului și fântânilor din localitatea Sireți. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 1(3), pp. 88-93. ISSN 2537-6284.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284

Calitatea apei pârâului și fântânilor din localitatea Sireți

Water quality of the stream and wells from locality Sireti


CZU: [504.4.054+543.31](478)
Pag. 88-93

Moşanu Elena1, Sandu Maria1, Lozovan Vasile2, Bîrca Natalia3, Beiu Marina3, Carp Alina3
 
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 4 septembrie 2018


Rezumat

Conform autorilor [1] și a Directivei 98/83 / CE în ceea ce privește calitatea apei destinate consumului uman, evaluarea calității și informarea consumatorilor cu privire la calitatea apei, una dintre principalele surse de apă pentru aproximativ 70% din populația rurală reprezintă, în principal, fântânile. Lucrarea de față prezintă rezultatele investigației compoziției fizico-chimice a apei pârâului și fântânilor din localitatea Sireți, raionul Strășeni

According to authors [1] and Directive 98/83/EC in regard on the quality of water intended for human consumption provides for quality assessment and information of consumers about water quality one of the principal sources of water for about 70% of the rural population is mine wells. The present paper presents the results of the physical-chemical composition investigation of the Sireti stream water and the wells from the Sireti locality, Straseni district

Cuvinte-cheie
surse de poluare, straturi acvifere freatic şi de profunzime, evaluare cantitativă şi calitativă.