Contribuţii la studierea algoflorei Lacului de acumulare Izvorul Muntelui
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
621 14
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-05 00:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
504.455:581.526 (3)
Știința mediului înconjurător (785)
Habiturile plantelor. Comportamentul plantelor. Ecologia plantelor. Etologia plantelor. Plantele şi mediul lor. (152)
SM ISO690:2012
NEDBALIUC, Boris, NEDBALIUC, Rodica, GRATI, Vasile, COADĂ, Viorica, ŢÎGANAȘ, Ana, LOZOVAN, Vasile. Contribuţii la studierea algoflorei Lacului de acumulare Izvorul Muntelui. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2017, nr. 1(3), pp. 94-101. ISSN 2537-6284.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Contribuţii la studierea algoflorei Lacului de acumulare Izvorul Muntelui

Contributions to the study of the algoflora from the Izvorul Muntelui reservoir lake

CZU: 504.455:581.526

Pag. 94-101

Nedbaliuc Boris, Nedbaliuc Rodica, Grati Vasile, Coadă Viorica, Ţîganaș Ana, Lozovan Vasile
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 4 septembrie 2018


Rezumat

În rezultatul investigaţiilor efectuate asupra comunităţilor de alge perifitonice şi planctonice din lacul de acumulare Izvorul Muntelui au fost evidenţiate 86 de specii şi varietăţi de alge, dintre care 22 planctonice, 23 bentonice, 19 epifitonice, 22 forme intermediare. În componenţa algoflorei au fost depistate 64 de specii oligohalobe-indiferente şi halofobe, fapt ce demonstrează că apa are o salinitate redusă. Referitor la atitudinea faţă de pH-ul apei majoritatea speciilor indică valori mai sporite de 7,0.

As a result of the investigations carried out on periphytonic and planktonic algae communities from the Izvorul Muntelui reservoir lake, 86 species and varieties of algae were identified, from which 22 planktonic, 23 – benthic, 619 – epiphytic, 22 – intermediate forms. In the composition of the algoflora there were found 64 oligohalobe-indifferent and halophobe species, which proves that the water has a low salinity. Regarding the attitude towards the pH of the water, most species indicate higher values than 7,0.

Cuvinte-cheie
algofloră, eutrofizare, fitoplancton, oligohalob, alcalifil., perifiton