Prototipicalitate și categorialitate în studiul reprezentărilor sociale.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
570 12
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-13 22:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.6 (533)
Psihologie socială (486)
SM ISO690:2012
ŞLEAHTIŢCHI, Mihail. Prototipicalitate și categorialitate în studiul reprezentărilor sociale.. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2018, nr. 1-2(32), pp. 30-39. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2(32) / 2018 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Prototipicalitate și categorialitate în studiul reprezentărilor sociale.

Prototypicality and categoryality in study of social representations.


CZU: 316.6
Pag. 30-39

Şleahtiţchi Mihail
 
Universitatea Americană din Moldova
 
Disponibil în IBN: 30 mai 2018


Rezumat

Ancorarea criteriilor de prototipicalitate şi categorialitate în studiul reprezentărilor sociale presupune realizarea unei congruențe între frecvența de apariție și rangul mediu de apariție ale elementelor care compun aceste reprezentări (cu titlul de excepție, în funcție de predilecțiile cercetătorului, în locul rangului mediu de apariție a unui termen în asociație, se poate folosi rangul mediu de importanță a aceluiaşi termen). Congruența avută în vedere se poate obţine fie în mod tradiţional - prin calculul coeficientului de corelație Spearman - fie pe o cale mai puţin obişnuită – prin intermediul tehnicii tabelare prototipic-categoriale, a unei proceduri investigaționale constituite din cinci faze distincte - culegerea datelor, calculul indicatorilor de frecvență și rang mediu, crearea tabelului, lectura tabelului, crearea categoriilor.

The anchoring of the prototypicality and categoryality criteria in the study of the social representations implies the achievement of a congruence between the frequency of occurrence and the average rank of occurrence of the elements that make up these representations (as an exception, according to the researcher’s predilections, instead of the average rank of the occurrence of a term, the average rank of the relevance of the same term may be used in the association). The previously mentioned congruence can be obtained either traditionally - by calculating the Spearman’s correlation coefficient - or in a less usual way - through the tabular technique of an investigative procedure consisting of five distinct phases - data collection, the calculation of frequency and average rank indicators, table making, table reading, the creation of categories.

Cuvinte-cheie
prototip, reprezentări sociale,

categorie,

tehnica prototipic-categorială

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-62613</doi_batch_id>
<timestamp>1606802528</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Psihologie, revista ştiinţifico-practică </full_title>
<issn media_type='print'>18572502</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<issue>1-2(32)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Prototipicalitate și categorialitate &icirc;n studiul reprezentărilor sociale.</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Mihail</given_name>
<surname>Şleahtiţchi</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>30</first_page>
<last_page>39</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>