Abordare teoretică a personalităţii tinerilor infractori care au săvârşit infracţiuni contra patrimoniului.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
341 12
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-10 15:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.964:343.95-053.6 (1)
Psihologie (1295)
Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică (504)
SM ISO690:2012
CEBOTARI, Stanislav. Abordare teoretică a personalităţii tinerilor infractori care au săvârşit infracţiuni contra patrimoniului.. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2018, nr. 1-2(32), pp. 3-11. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2(32) / 2018 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Abordare teoretică a personalităţii tinerilor infractori care au săvârşit infracţiuni contra patrimoniului.

Theoretical study of young  infractors personality that commited crimes against the patrimoni.


CZU: 159.964:343.95-053.6
Pag. 3-11

Cebotari Stanislav12
 
1 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 30 mai 2018


Rezumat

Acest articol sumează din punct de vedere teoretic trăsăturile de personalitate ale tinerilor infractori care au săvârşit infracţiuni contra patrimoniului, în special, furt. Există o mulţime de caracteristici similare cu alte tipuri de infractori, dar, în acelaşi timp, există şi elemente de definire speciale ale acestora. Analiza literaturii elaborată de savanţii în domeniu din diferite ţări şi diferite perioade de dezvoltare ale societăţii ne permite să conturăm cu mai multă exactitate profilul de personalitate al tinerilor infractori care au săvârşit infracţiuni contra patrimoniului

This article describes through theoretical point of view the personality traits of young offenders who have committed crimes against patrimony. There are a lot of similar characteristics of them with other types of offenders but at the same time there are special defining elements of them. The analysis of the literature developed by the scholars in the field from different countries and different periods of development of the society allows us to more accurately portray the personality profile of the young offenders who committed crimes against the patrimony.  

Cuvinte-cheie
infractor, Tineri, personalitate, patrimoniu