IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-8(8) pentru cuvîntul-cheie "categorie"

Les adjectifs invariables

Moraru Ecaterina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 1(9) / 2019 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actualizarea clasificării ierarhice a vinurilor de struguri în contextul cerinţelor managementului sortimentului comercial

Maleca Tudor
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(8) / 2017 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 12 January, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Categoria modalității ca strategie comunicațională în discursul politic
Ciumacenco Valentina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
La Francopolyphonie
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-906
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza categoriei intensităţii prin prisma categoriilor funcţional-semantice de bază ale discursului
Zbanţ Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 10 April, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prototipicalitate și categorialitate în studiul reprezentărilor sociale.

Şleahtiţchi Mihail
Universitatea Americană din Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(32) / 2018 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Classification of forest stands of the national forestry fund depending on influence of human element
Palancean Alexei, Gogu Vitalie
Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Revista Botanică
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 13 May, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi lexico-gramaticale de intensificare a enunţului în limba engleză
Matei Tamara
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(70) / 2013 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 September, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interferenţe poetico-muzicale ale cântecului de leagăn cu alte categorii folclorice
Tonu Elena
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 27 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-8 of 8