IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-5(5) pentru cuvîntul-cheie "prototip"

Managementul și specificitatea lui la activitatea de concepere a produselor noi

Cismaru Ivan
Universitatea "Transilvania" din Braşov
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2015. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-714-0.
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arduino and bluetooth based low cost prototype model for systematic floor cleaning

Mohapatra Badri Narayan, Dherange Omkar, Bhamare Akshay, Deshmukh Pritesh
Savitribai Phule Pune University
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etapele de proiectare a unei baze de date

Lupascu Eugeniu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prototipicalitate și categorialitate în studiul reprezentărilor sociale.

Şleahtiţchi Mihail
Universitatea Americană din Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(32) / 2018 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stabilirea unei tipologii a discursului

Veste Lucia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5