Fundamentarea științifică și implementarea conceptului Noii Sănătăţi Publice în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
393 8
Ultima descărcare din IBN:
2019-08-31 14:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.2(478) (71)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (512)
SM ISO690:2012
BAHNAREL, Ion; COREŢCHI, Liuba; LOZAN, Oleg; JOVMIR, Vasile; VOLOŞCIUC, Leonid; IVANOV, Victoria. Fundamentarea științifică și implementarea conceptului Noii Sănătăţi Publice în Republica Moldova . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2015, nr. 4(39), pp. 52-58. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461

Fundamentarea științifică și implementarea conceptului Noii Sănătăţi Publice în Republica Moldova

CZU: 614.2(478)
Pag. 52-58

Bahnarel Ion1, Coreţchi Liuba1, Lozan Oleg2, Jovmir Vasile3, Voloşciuc Leonid4, Ivanov Victoria5
 
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul Oncologic,
4 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
5 IMSP Institutul de Cardiologie
 
Disponibil în IBN: 31 decembrie 2015


Rezumat

În lucrare sunt prezentate principalele rezultate ale fundamentării științifice și implementării conceptului Noii Sănătăți Publice în Republica Moldova, în special, a Strategiei Sănătății Publice în Republica Moldova, conceperii sănătății individului și sănătății publice. O atenţie aparte se atribuie abordării integrate a pericolelor pentru sănătate, reducerii impactului factorilor de risc principali cardiovasculari, aspectelor importante care stau la baza elaborării unei noi viziuni profilactice a maladiilor oncologice, diminuării impactului riscului radiogen asupra poluării mediului ambiant cu radionuclizi, sănătăţii populației și reducerii riscului poluării mediului ambiant cu pesticide.

The paper presents the main results and implementing the scientific concept on the new Public Health in Moldova, including Moldova Public Health Strategy, designing individual health and public health. A special role is attributed to integrated approach of health hazards; mitigation of cardiovascular leading factors risk; important issues underlying the development of new prophylactic vision of the cancer diseases; reduce the impact of radiogenic risk on environmental pollution with radionuclides and public health, and decrease of the risk of environmental pollution by pesticides.

Cuvinte-cheie
sănătate, sănătate publică, protecția sănătății, promovarea sănătăţii,

profilaxia maladiilor, urgențe de sănătate publică.