IBN
Închide
Accesări: 85 Vizitatori unici: 72
Coreţchi Liuba Ştefan
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Articole în reviste din RM - 20.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 2

Evaluarea sanitaro-igienică a concentraţiei radonului şi descendenţilor săi în solurile Republicii Moldova
Coreţchi Liuba, Bahnarel Ion
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea stării de sănătate a expușilor professional la radiații ionizante
Coreţchi Liuba, Cojocari Alexandra, Bahnarel Ion, Plăvan Irina, Căpăţină Angela
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(72) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Elaborarea biotehnologiilor de corecţie a răspunsului imun la acţiunea radiaţiilor ionizante
Coreţchi Liuba, Plăvan Irina
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 25 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intoxicaţiile acute neprofesionale cu pesticide in Republica Moldova, in perioada 2011–2015
Coreţchi Liuba, Bahnarel Ion, Ursuleanu Ion, Coban Elena, Plăvan Irina, Vîrlan Serghei, Cojocari Alexandra
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitoringul radioecologic in relaţie cu sănătatea publică
Coreţchi Liuba, Bahnarel Ion, Ursuleanu Ion, Coban Elena, Plăvan Irina, Vîrlan Serghei, Cojocari Alexandra
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Supravegherea stării de sănătate a descendenţilor participanţilor la diminuarea consecinţelor accidentului nuclear de la Cernobîl
Coreţchi Liuba, Cojocari Alexandru, Bahnarel Ion, Plăvan Irina
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(65) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 November, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Fundamentarea științifică și implementarea conceptului Noii Sănătăţi Publice în Republica Moldova
Bahnarel Ion1, Coreţchi Liuba1, Lozan Oleg2, Jovmir Vasile3, Voloşciuc Leonid4, Ivanov Victoria5
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul Oncologic,
4 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
5 IMSP Institutul de Cardiologie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 31 December, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa compușilor bioactivi de origine vegetală asupra reacţiei sistemului imun la acţiunea radiaţiilor ionizante
Coreţchi Liuba, Plăvan Irina, Bahnarel Ion, Roşca Andrei
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(59) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 7 December, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimization of radio-therapeutic treatment and the program of quality assurance in ionizing radiation therapy
Roşca Andrei, Bahnarel Ion, Coreţchi Liuba
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Curierul Medical
Nr. 1(58) / 2015 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 10 April, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Interacţiunea microorganismelor cu radionuclizii
Coreţchi Liuba, Plăvan Irina
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(55) / 2014 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 18 December, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Aspectele implementării programelor de asigurare a calităţii şi a controlului calităţii în activitatea radiodiagnosticului medical din Republica Moldova
Roşca Andrei, Coreţchi Liuba, Bahnarel Ion, Apostol Ion, Vîrlan Serghei, Ursuleanu Ion
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 31 March, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marcherii biologici ai radiaţiilor ionizante
Coreţchi Liuba
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Probleme actuale şi tehnologii de reducere a impactului negativ al concentraţiilor avansate de radon (222RN) în mediul ambiant
Coreţchi Liuba, Bahnarel Ion, Apostol Ion, Vîrlan Serghei
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(36) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Contribuţii la monitorizarea radioactivităţii mediului
Bahnarel Ion, Coreţchi Liuba
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(20) / 2011 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele medico-biologice ale expunerii la radon
Coreţchi Liuba, Furtună Denisii, Coreţchi Lilia, Vîrlan Serghei, Cornescu Alexandra, Bahnarel Ion
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(36) / 2011 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea stării de sănătate a copiilor născuţi în familiile participanţilor la lichidarea consecinţelor accidentului nuclear de la Cernobâl
Coreţchi Liuba, Bahnarel Ion, Ursuleanu Ion, Cornescu Alexandra, Botezatu Nicolae, Belic G.
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(37) / 2011 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacţiuni în fitopatosistemul GLYCINE MAX (L.) MERR. X Fusarium LK. ET FR.
Coreţchi Liuba
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(313) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Caracteristica efectelor stocastice la participanţii la diminuarea consecinţelor accidentului nuclear de la Cernobâl
Coreţchi Liuba1, Bahnarel Ion1, Samotîia Evghenia2, Chirca Lucia2, Coreţchi Lilia1
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 IMSP Institutul Oncologic
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(28) / 2010 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile efectelor imunologice ale genomului uman în condiţii de stres radiogen
Coreţchi Liuba
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(31) / 2010 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Evaluarea riscului expunerii la radon în condiţiile Republicii Moldova
Bahnarel Ion, Coreţchi Liuba, Chiruta Iurie, Ursuleanu Ion, Mursa Elena, Huştuc Alexandru, Balan Ionel, Coban Elena, Thomas Streil
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(13) / 2007 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20