Aprecierea toxicităţii nanoparticulelor CdSe, ZnSe şi ZnS faţă de microalga porphyridium cruentum
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
778 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-21 14:55
SM ISO690:2012
RUDIC, Valeriu; CEPOI, Liliana; RUDI, Ludmila; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; COJOCARI, Angela; SADOVNIC, Daniela; GUŢUL, Tatiana; TODOSICIUC, Alexandr. Aprecierea toxicităţii nanoparticulelor CdSe, ZnSe şi ZnS faţă de microalga porphyridium cruentum . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2012, nr. 2(317), pp. 118-125. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 2(317) / 2012 / ISSN 1857-064X

Aprecierea toxicităţii nanoparticulelor CdSe, ZnSe şi ZnS faţă de microalga porphyridium cruentum

Pag. 118-125

Rudic Valeriu1, Cepoi Liliana1, Rudi Ludmila1, Miscu Vera1, Chiriac Tatiana1, Cojocari Angela1, Sadovnic Daniela1, Guţul Tatiana2, Todosiciuc Alexandr2
 
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2013


Rezumat

A fost studiată şi stabilită toxicitatea nanoparticulelor luminiscente faţă de cultura de Porphyridium cruentum, care descreşte în şirul ZnSe>ZnS>CdSe. A fost determinată influenţa acestor nanoparticule asupra productivităţii microalgei, care are un caracter de undă cu creşteri şi scăderi succesive, iar factorul concentraţiei nanoparticulelor nu este unul determinant în stabilirea gradului de toxicitate. Metoda specifi că de determinare a produselor peroxidării lipidelor a permis stabilirea gradului de toxicitate a nanoparticulelor.

Cuvinte-cheie
Porphyridium cruentum – nanoparticule - toxicitate - peroxidarea lipidelor