IBN
Închide
Cojocari Angela
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2015 - 1

Activitatea antioxidantă în biomasa cianobacteriei Spirulina platensis pe durata cultivării în dependenţă de iluminare
Rudic Valeriu , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Codreanu Svetlana , Dumbrăveanu Veronica , Djur (Maxacova) Svetlana , Cepoi Liliana , Miscu Vera , Cojocari Angela , Sadovnic Daniela , Chelmenciuc Viorica
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(327) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 7 December, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Technologies for obtaining antioxidant preparations from red alga Porphyridium Cruentum
Sadovnic Daniela1 , Cepoi Liliana1 , Rudi Ludmila1 , Chiriac Tatiana1 , Lazarescu Ana2 , Cojocari Angela1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Acţiunea compuşilor coordinativi ai cobaltului cu dioximinele asupra unor procese biosintetice la alga roşie Porphyridium cruentum
Rudic Valeriu1 , Cepoi Liliana1 , Rudi Ludmila1 , Miscu Vera1 , Chiriac Tatiana1 , Cojocari Angela1 , Lozan Vasile2 , Coropceanu Eduard2 , Bologa Olga2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(316) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprecierea toxicităţii nanoparticulelor CdSe, ZnSe şi ZnS faţă de microalga porphyridium cruentum
Rudic Valeriu1 , Cepoi Liliana1 , Rudi Ludmila1 , Miscu Vera1 , Chiriac Tatiana1 , Cojocari Angela1 , Sadovnic Daniela1 , Guţul Tatiana2 , Todosiciuc Alexandr2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(317) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Removal of uranyl ions from UO2(NO3)2 solution by means of Chlorella vulgaris and Dunaliella salina algae
Cecal Alexandru1 , Humelnicu Doina1 , Rudic Valeriu2 , Cepoi Liliana2 , Cojocari Angela2
1 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Central European Journal of Chemistry
Nr. 5(10) / 2012 / ISSN 1895-1066
Disponibil online 21 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uptake of uranyl ions from uranium ores and sludges by means of Spirulina platensis, Porphyridium cruentum and Nostoc linckia alga
Cecal Alexandru1 , Humelnicu Doina1 , Rudic Valeriu2 , Cepoi Liliana2 , Ganju Dumitru1 , Cojocari Angela2
1 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Bioresource Technology
Nr. 118 / 2012 / ISSN 0960-8524
Disponibil online 21 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Antiantioxidanţii de origine vegetală şi acţiunea lor de stabilizare a componentelor extractive
Rudic Valeriu1 , Rudi Ludmila1 , Cepoi Liliana1 , Chiriac Tatiana1 , Miscu Vera1 , Cojocari Angela1 , Ungureanu Laurenţia2 , Iaţco Iulia1 , Sadovnic Daniela1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(315) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-970
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solubilizarea alcalină a uraniului din minereu cu ajutorul microalgei rosii Porphyridium Cruentum şi bioacumularea microcomponentelor metalice din şlamul rezultat
Cepoi Liliana1 , Chiriac Tatiana1 , Rudi Ludmila1 , Cojocari Angela1 , Rudic Valeriu1 , Cecal Alexandru2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-106-78-8.
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul condiţiilor optime de păstrare a activităţii antioxidante a preparatelor din Porfiridium
Rudic Valeriu , Rudi Ludmila , Cepoi Liliana , Chiriac Tatiana , Miscu Vera , Cojocari Angela , Ghelbet Viorica , Dencicov-Cristea Lidia , Sadovnic Daniela , Chelmenciuc Viorica
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-106-78-8.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea testului de supresare a oxidării lipoproteinelor cu densitate joasă în calitate de indice calitativ al activităţii componentelor preparatului Aterobior
Rudic Valeriu , Rudi Ludmila , Cepoi Liliana , Chiriac Tatiana , Miscu Vera , Cojocari Angela , Ghelbet Viorica , Iaţco Iulia , Doni Veronica
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-106-78-8.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Antioxidant activity of ethanol extracts from Spirulina and Nostoc
Cepoi Liliana , Rudi Ludmila , Miscu Vera , Cojocari Angela , Chiriac Tatiana , Sadovnic Daniela
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(311) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprecierea activităţii antioxidante şi antiradicalice a extractelor din Porphyridium cruentum prin aplicarea metodelor non-specifice
Rudi Ludmila , Cepoi Liliana , Miscu Vera , Chiriac Tatiana , Cojocari Angela , Sadovnic Daniela , Rudic Valeriu
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(312) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-917
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Activitatea antioxidantă şi antiradicalică aextractului etanolic de astaxantină
Miscu Vera , Rudi Ludmila , Cepoi Liliana , Chiriac Tatiana , Cojocari Angela , Rudic Valeriu
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(309) / 2009 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antioxidative activity of ethanol extracts from Spirulina platensis and Nostoc linckia by various methods
Cepoi Liliana , Rudi Ludmila , Miscu Vera , Cojocari Angela , Chiriac Tatiana , Sadovnic Daniela
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 2(16) / 2009 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 23 August, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polizaharidele sulfatate de origine algală - sursă de noi remedii cu proprietăţi terapeutice polivalente
Rudic Valeriu , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cepoi Liliana , Cojocari Angela , Miscu Vera , Bulimaga Valentina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(308) / 2009 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-25. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 4

Activitatea antioxidantă şi antiradicalică a extractelor din biomasa de spirulină
Rudi Ludmila , Cepoi Liliana , Cojocari Angela , Rudic Valeriu
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(306) / 2008 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acumularea acizilor arahidonic şi eicosapentaenoic de către porphyridium cruentum CNM-AR-01 sub influenţa cobaltului
Rudi Ludmila , Cepoi Liliana , Cojocari Angela , Miscu Vera , Iaţco Iulia , Rudic Valeriu
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(304) / 2008 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-907
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre compoziţia biochimică a unor complexe glucidice algale
Rudic Valeriu , Cincilei Angela , Cepoi Liliana , Cojocari Angela , Plaţinda Violeta , Streapan Nina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 7(17) / 2008 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul căilor de reglare a biosintezei polizaharidelor la cianobacteria Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03
Rudic Valeriu , Cojocari Angela , Cepoi Liliana , Miscu Vera
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(305) / 2008 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Optimizarea componenţei mediului nutritiv pentru cultivarea cianobacteriei Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03
Cojocari Angela
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(302) / 2007 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20