IBN
Închide
Sadovnic Daniela
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 14. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2016 - 7

β-carotene synthesis in spirulina biomass during the cultivation at illumination stress conditions
Rudic Valeriu , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cepoi Liliana , Miscu Vera , Codreanu Svetlana , Iatsco Iulia , Sadovnic Daniela , Ghelbet Viorica , Valuţă Ana , Doni Veronica , Cioban Mihaela
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
β-carotene synthesis in spirulina platensis cultivated under the induced thermal stress conditions
Rudic Valeriu , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cepoi Liliana , Miscu Vera , Codreanu Svetlana , Djur (Maxacova) Svetlana , Valuţă Ana , Sadovnic Daniela , Ghelbet Viorica , Chelmenciuc Viorica , Doni Veronica , Băţ Corina
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antioxidative activity and β-carotene synthesis in biomass of green algae Dunaleilla Salina
Cepoi Liliana , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cioban Mihaela , Miscu Vera , Iatsco Iulia , Sadovnic Daniela , Dumbrăveanu Veronica , Chelmenciuc Viorica , Doni Veronica , Rotaru Mihaela
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chlorophyll/carotene pigments amount ratio in Dunaliella Salina biomass during the life cycle
Cepoi Liliana , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cioban Mihaela , Miscu Vera , Iaţco Iulia , Sadovnic Daniela , Dumbrăveanu Veronica , Chelmenciuc Viorica , Doni Veronica , Rotaru Mihaela
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanța testului TBARS în determinarea stresului oxidativ la Spirulina platensis pe durata ciclului de cultivare
Rudic Valeriu , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cepoi Liliana , Miscu Vera , Djur (Maxacova) Svetlana , Codreanu Svetlana , Dumbrăveanu Veronica , Sadovnic Daniela , Ghelbet Viorica , Chelmenciuc Viorica , Doni Veronica
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-833
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul protector al β-carotenului la spirulină pe durata ciclului de cultivare
Rudic Valeriu , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cepoi Liliana , Miscu Vera , Djur (Maxacova) Svetlana , Codreanu Svetlana , Dumbrăveanu Veronica , Sadovnic Daniela , Ghelbet Viorica , Chelmenciuc Viorica , Doni Veronica
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-865
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sulfated polysaccharides as agents for free radicals annihilation in spirulina biomass cultivated under the induced illumination stress conditions
Rudic Valeriu , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cepoi Liliana , Miscu Vera , Codreanu Svetlana , Djur (Maxacova) Svetlana , Valuţă Ana , Sadovnic Daniela , Ghelbet Viorica , Dumbrăveanu Veronica , Chelmenciuc Viorica , Doni Veronica
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Activitatea antioxidantă în biomasa cianobacteriei Spirulina platensis pe durata cultivării în dependenţă de iluminare
Rudic Valeriu , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Codreanu Svetlana , Dumbrăveanu Veronica , Djur (Maxacova) Svetlana , Cepoi Liliana , Miscu Vera , Cojocari Angela , Sadovnic Daniela , Chelmenciuc Viorica
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(327) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 7 December, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-862
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa stresului oxidativ indus asupra componenţei şi activităţii antioxidante a biomasei de Spirulina platensis
Rudic Valeriu , Rudi Ludmila , Cepoi Liliana , Chiriac Tatiana , Codreanu Svetlana , Sadovnic Daniela , Chelmenciuc Viorica , Miscu Vera , Didîc Irina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(325) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 June, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-951
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Efficiency of antioxidant preparations from Porphyridium Cruentum for preserving vegetable oils
Sadovnic Daniela , Cepoi Liliana , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Iatsco Iulia
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Producerea de biomasă și carotenoizi de către alga verde Haematococcus pluvialis pe durata ciclului vital sub influenţa metalocomplexelor Co (II) cu bazele Schiff
Rudi Ludmila , Cepoi Liliana , Miscu Vera , Chiriac Tatiana , Valuţă Ana , Codreanu Svetlana , Sadovnic Daniela , Rudic Valeriu
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(323) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 November, 2014. Descarcări-18. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technologies for obtaining antioxidant preparations from red alga Porphyridium Cruentum
Sadovnic Daniela1 , Cepoi Liliana1 , Rudi Ludmila1 , Chiriac Tatiana1 , Lazarescu Ana2 , Cojocari Angela1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The application of μ3-oxotrinuclear iron(III) complexes with glycine as modulators of antioxidant activity of porphyridium cruentum biomass
Sadovnic Daniela , Cepoi Liliana , Lazarescu Ana
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toxicity assessment of xenobiotic compounds by the T-bars assay in some strains of biotechnological interest
Rudi Ludmila , Cepoi Liliana , Miscu Vera , Sadovnic Daniela , Chiriac Tatiana , Djur (Maxacova) Svetlana , Chelmenciuc Viorica , Rudic Valeriu
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 23 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Activitatea antioxidanta si antiradicalica a extractelor etanolice, obtinute din biomasa algei marine Porphyridium Cruentum
Sadovnic Daniela
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea dependenței corelaționale dintre valorile testului ABTS și conținutul de carotenoizi în extractele etanolice din biomasa algei verzi Haematococcus Pluvialis
Rudi Ludmila , Cepoi Liliana , Miscu Vera , Chiriac Tatiana , Valuţă Ana , Djur (Maxacova) Svetlana , Sadovnic Daniela , Rudic Valeriu
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(321) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 7 February, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Red microalgae Porphyridium cruentum – marker of nanoparticle toxicity
Cepoi Liliana1 , Rudi Ludmila1 , Chiriac Tatiana1 , Miscu Vera1 , Ghelbet Viorica1 , Guţu Tatiana2 , Sadovnic Daniela1 , Rudic Valeriu1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 24 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Aprecierea toxicităţii nanoparticulelor CdSe, ZnSe şi ZnS faţă de microalga porphyridium cruentum
Rudic Valeriu1 , Cepoi Liliana1 , Rudi Ludmila1 , Miscu Vera1 , Chiriac Tatiana1 , Cojocari Angela1 , Sadovnic Daniela1 , Guţul Tatiana2 , Todosiciuc Alexandr2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(317) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-889
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea activităţii complexelor antioxidante din porphyridium cruentum prin aplicarea unor metode nespecifice
Sadovnic Daniela
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(316) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Red Algae Porphyridium cruentum Growth Stimulated by CdSe Quantum Dots Covered with Thioglycerol
Rudic Valeriu1 , Cepoi Liliana1 , Gutsul Tatiana1 , Rudi Ludmila1 , Chiriac Tatiana1 , Miscu Vera1 , Sadovnic Daniela1 , Nicorici Alexandr2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics
Nr. 7(7) / 2012 / ISSN 1555-130X
Disponibil online 23 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 30